Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de publicitate aferente proiectului "Reabilitarea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
456.300 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC GOODARTOFNOON SRL - SC VIZUAL SRL
Anunt de atribuire numarul 135472/20.09.2012
Informatii anunt de participare asociat 128803
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
LOUIS BERGER - Sediul Permanent Focsani
Adresa postala: Str. Dimitrie Cantemir nr. 23, et. 1, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620098, Romania, Punct(e) de contact: Cristi Miron, Tel. +40 337109600, In atentia: Cristi MIRON, Email: cristi.miron@louisberger.ro, Fax: +40 337109628, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Louis Berger Sediu Permanent Focsani, companie care actioneaza in numele SC CUP Focsani in cadrul POS Mediu, in conf cu art.9 alin.1 lit.c^1) din OUG 34/2006
Activitate (activitati)
Altele: Servicii de consultanta
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de publicitate aferente proiectului "Reabilitarea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Orasul Focsani, orasele Adjud, Panciu, Odobesti, Marasesti si localitatea Homocea, jud Vrancea
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului consta in achizitia serviciilor de publicitate aferente proiectului "Reabilitarea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea".
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
456, 300RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
PR-VN-02
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S93-154059din16.05.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 47 Denumirea: Servicii de publicitate aferente proiectului "Reabilitarea si modernizarea sistemului de apa si cana
V.1) Data atribuirii contractului 12.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC GOODARTOFNOON SRL - SC VIZUAL SRL
Adresa postala: Str. Jitia nr. 8, et. 1, ap. 2, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011218, Romania, Tel. +40 0726072740, Email: ruxandra@goodartofnoon.com, Adresa internet (URL): www.goodartofnoon.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 661310.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 456300.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 22
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
SC SUCCESS CONSULTING SRL Focsani - procentul activitatilor subcontractate reprezinta 22 % din totalul activitatilor ce urmeaza a fi realizate in cadrul contractului, iar acestea se refera exclusiv la achizitionarea de spatii media.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa 1, in cadrul contractului de "Asistenta Tehnica si Supervizarea Contractelor de Lucrari pentru Reabilitarea si Modernizarea Sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Vrancea".
VI.2) Alte informatii
LOUIS BERGER-Sediu Permanent Focsani a organizat procedura de licitatie, in conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1 lit. c^1) din OUG 34/2006, in numele Beneficiarului Final - Compania de Utilitati Publice R.A. Focsani - in baza Contractului de servicii de consultanta.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Vrancea
Adresa postala: Str. Independentei nr. 19-21, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620128, Romania, Tel. +40 237232092, Email: tr-vrancea@just.ro, Fax: +40 237232092
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Galati
Adresa postala: Str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800319, Romania, Tel. +40 236460027, Email: cagalati@just.ro, Fax: +40 236460027
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Louis Berger SAS- Sediu permanent Focsani
Adresa postala: Str. Dimitrie Cantemir nr. 23, et. 1, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620098, Romania, Tel. +40 337109600, Email: cristi.miron@louisberger.ro, Fax: +40 337109628
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2012 15:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer