Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de publicitate in media audio si online


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
108.871 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. Observatorul Media Group S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 136879/04.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129270
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL HARGHITA
Adresa postala: Piata Libertatii Nr. 5., Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul de achizitii publice, Tel. +40 266207720, Email: achizitiipublice@judetulharghita.ro, Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de publicitate in media audio si online
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: judetul Harghita
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de pubicitate media conform caietului de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
108, 870.9RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3897
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 18088 Denumirea: Servicii de publicitate media in presa audio radio, regiunea Ciuc
V.1) Data atribuirii contractului 18.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Observatorul Media Group S.R.L.
Adresa postala: str. Sporturilor nr. 8, bl. 18, sc. B, ap. 1., Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520081, Romania, Tel. +40 267351425, Email: observatorulcv@gmail.com, Fax: +40 267351425
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24193.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24193.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 18571 Denumirea: Servicii de publicitate media in presa audio radio, regiunea Odorhei
V.1) Data atribuirii contractului 26.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Digital 3 S.A.
Adresa postala: str. Uzinei nr. 9., Localitatea: Odorheiu Secuiesc, Cod postal: 535600, Romania, Tel. +40 266218155, Email: marketing@d3.ro, Fax: +40 266218155
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24193.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24193.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 18743 Denumirea: Servicii de publicitate media in presa audio radio, regiunea Gheorgheni
V.1) Data atribuirii contractului 28.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Fundatia Szokimondo
Adresa postala: Cart. Florilor nr. 41/E., Localitatea: Gheorgheni, Cod postal: 535500, Romania, Tel. +40 266364680, Email: edit@knet.ro, Fax: +40 266364680
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12096.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12096.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 18695 Denumirea: Servicii de publicitate media online: web
V.1) Data atribuirii contractului 27.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia Ardealul Azi
Adresa postala: str. Kossuth Lajos nr. 21, ap. 18., Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530130, Romania, Tel. +40 747036312, Email: office@erdely.ma
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 48387.10 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 48387.10 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Algoritm de calcul LOT 1, 2, 3: P1=oferta financiara (exclusiv TVA) compus din: P1.1 Producere spot radio de 30 sec, pct. max: 10; P1.2 Difuzare spot radio de 30 sec, pct. max.: 10; P1.3 Spatiu emisiuni 30 min, pct. max: 10;Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se va calcula pe baza formulei: Ptotal =P1.1 + P1.2 + P1.3;P 1.1 , P 1.2, P 1.3 - punctajul financiar se acorda astfel: 1. pentru cel mai scazut dintre tarifele ofertelor se acorda punctajul maxim prevazut;2. pentru alt tarif decat cel prevazut la pct. 1 se acorda punctajul astfel: P1.1, P 1.2, P 1.3 (n)= (tarif min/tarif(n))x punctaj maxim prevazut.Algoritm de calcul LOT4: Pret/1000 aparitii CPM pentru urmatoarele bannere: P4.1-format 728x90 pixeli (Leaderboard); P4.2 -format 300x250 pixeli (Wide Rectangle); P4.3-format 160x600 pixeli (Skyscraper); P4.4 -format 468x60 pixeli; P4.5-format 80x600 pixeli; P4.6-format 300x600 pixeli; P4.7 - format 140x290 pixeli; P4.8- format 310x230 pixeli; P2.9-publicitate video? fragmente de inregistrari video afisate pe pagina web; P4.10-publicitate contextuala?publicitatea de tip text pe pagina principala; P4.11-publicitate contextuala?publicitatea de tip text pe o subpagina. Punctaj maxim pentru fiecare tip banner: max. 10 puncte/tip banner.Pentru cel mai scazut dintre tarifele ofertelor (P4.1 - P4.11) se acorda pct. maxim. Pentru celelalte tarife ale ofertantilor punctajul P4.1- 4.11se calculeaza in mod corespunzator cu ajutorul formulei: P4.1- 4.11 = (Tarif minim / Tarif ofertat.) x pct. maximClasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordinea descrescatoare a punctajului acordat.In cazul doua sau mai multe ofetanti au acelasi punctaj clasate pe locul 5, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Harghita
Adresa postala: str. Szasz Endre nr. 6., Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530114, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Harghita, Directia achizitii publice si transport in comun
Adresa postala: P-ta Libertatii nr.5., Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Tel. +40 266207720, Email: achizitiipublice@judetulharghita.ro, Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.10.2012 10:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer