Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de reparare si intretinere aparatura medicala


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
429.644 RON

Castigatorul Licitatiei: ELMED S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145731/29.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141218
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA
Adresa postala: STR. REPUBLICII NR. 37, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410159, Romania, Punct(e) de contact: BOGDANNICOLAE IURCOV, Tel. +40 259434406, Email: scjo.achizitii@yahoo.com, Fax: +40 259417169, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unitate sanitara
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
servicii de reparare si intretinere aparatura medicala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: str. Republicii 37;
str. Calea Clujului 50;
str. Gheorghe Doja 65-67;
str; Republicii 35
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de reparare si intretinere aparatura medicala
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50421000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
429, 644.04RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S157-274216din14.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 20137/22.10.2013 Denumirea: servicii de reparare si intretinere aparatura medicala
V.1) Data atribuirii contractului 10.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELMED S.R.L.
Adresa postala: str. Ion Slavici, nr.3, ap.11, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430111, Romania, Tel. 0262 276732; 0262276733, Email: elmed_apmed@yahoo.com, Fax: 0262 276745; 0262276733
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 31368.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29273.04 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26
Contract nr: 20134/22.10.2013 Denumirea: servicii de reparare si intretinere aparatura medicala
V.1) Data atribuirii contractului 10.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL
Adresa postala: Str. Florilor nr. 40, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel. 0213232499, Email: mediq@mediq.com.ro, Fax: 0213232499, Adresa internet (URL): www.mediq.com.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 20141/22.10.2013 Denumirea: servicii de reparare si intretinere aparatura medicala
V.1) Data atribuirii contractului 10.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNOPLUS MEDICAL S.R.L.
Adresa postala: Str. Odobesti nr.1, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032151, Romania, Tel. +40 213485282, Email: ionut.stavarache@tehnoplus.ro, camelia.geageac@tehnoplus.ro, voicu.pop@tehnoplus.ro, Fax: +40 213485343, Adresa internet (URL): www.tehnoplus.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 42000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41400.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11
Contract nr: 20140/22.10.2013 Denumirea: servicii de reparare si intretinere aparatura medicala
V.1) Data atribuirii contractului 10.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALCON ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Str. Barbu Vacarescu , nr. 301-311, et 5, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020276, Romania, Tel. +40 212039301, Email: adrian.vasilescu@alconlabs.com, cristiana.munteanu@alconlabs.com, Fax: +40 212039300
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11520.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7680.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 20139/22.10.2013 Denumirea: servicii de reparare si intretinere aparatura medicala
V.1) Data atribuirii contractului 10.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L.
Adresa postala: STR. ION URDAREANU, NR.34, ETAJ 3, SECT.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050688, Romania, Tel. +40 725682101, Email: cristina.bunu@medist-ls.ro, licitatii@medist.ro, georgiana.marinescu@medist-ls.ro, miruna.andrei@medist-ls.ro, Fax: +40 214103038, Adresa internet (URL): www.medist-ls.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3450.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3450.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
16
Contract nr: 20135/22.10.2013 Denumirea: servicii de reparare si intretinere aparatura medicala
V.1) Data atribuirii contractului 10.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICARE TECHNICS SA
Adresa postala: STR. Valea Merilor nr. 30, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012178, Romania, Tel. +40 212226774, Email: diana.chirea@medicare.ro, catalin.enescu@medicare.ro, Fax: +40 212226714, Adresa internet (URL): www.medicare.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 412920.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 325080.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 20138/22.10.2013 Denumirea: servicii de reparare si intretinere aparatura medicala
V.1) Data atribuirii contractului 10.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDITECH S.R.L.
Adresa postala: STR. TRANSILVANIEI, BL.2A, AP.12, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430253, Romania, Tel. 0262-274161, Email: office@meditech.ro, stela.sasaran@meditech.ro, Fax: 0262-274162
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2.42 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2400.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 20136/22.10.2013 Denumirea: servicii de reparare si intretinere aparatura medicala
V.1) Data atribuirii contractului 10.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIST IMAGING & P.O.C. S.R.L.
Adresa postala: Str. Ion Urdareanu, Nr. 34, Biroul 34A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050688, Romania, Tel. +40 214107024/ +40 722388215, Email: office@medist-ipoc.ro, Fax: +40 214107028, Adresa internet (URL): www.medist-ipoc.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11362.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11361.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6, 15
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor;
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENTUL JURIDIC AL SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA
Adresa postala: str. republicii 37, Localitatea: ORADEA, Cod postal: 410159, Romania, Tel. +40 259437750, Fax: +40 259417169
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2013 12:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer