Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE SPALARE A CARBUNELUI BRUT SI SORTAT REFUZAT, PROVENIT DE LA MINELE PETRILA, PAROSENI SI URICANI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.050.000 RON

Castigatorul Licitatiei: COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA - DIVIZIA MINIERA - PUNCT DE LUCRU PREPARAREA CARBUNELUI VALEA JIULUI
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 143676/18.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr. 3, et. 2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Punct(e) de contact: DANA SIMONA MIREA, Tel. +40 0374172619, Email: snimvjsa@yahoo.com, Fax: +40 0374172601
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE SPALARE A CARBUNELUI BRUT SI SORTAT REFUZAT, PROVENIT DE LA MINELE PETRILA, PAROSENI SI URICANI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Carbunele extras, refuzat de termocentrale datorita neincadrarii in parametrii de calitate, se supune spalarii in vederea cresterii indicatorilor de calitate
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79990000-0 - Diverse servicii comerciale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 050, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 01 APMD Denumirea: SPALARE CARBUNE BRUT SI SORTAT REFUZAT, PROVENIT DE LA MINELE PETRILA, PAROSENI SI URICANI
V.1) Data atribuirii contractului 06.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA - DIVIZIA MINIERA- PUNCT DE LUCRU PREPARAREA CARBUNELUI VALEA JIULUI
Adresa postala: str. Preparatiei, nr. 1, Localitatea: Vulcan, Cod postal: 336200, Romania, Tel. 0254570812, Fax: 0254573032
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2050000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2050000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL HUNEDOARA
Adresa postala: str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, Localitatea: Deva, Cod postal: 330005, Romania, Tel. +40 0254811574, Fax: +40 0254216333
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment LCJ - Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului SA
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr. 3, et. 2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Tel. +40 0374172618, Email: snimvjsa@yahoo.com, Fax: +40 0374172601
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.01.2014 11:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer