Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de supraveghere tehnica a executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de santier ptr. obiectivul de investitii ?Dig Rachiteni ? Brese - judetul Iasi ?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
17.025 RON

Castigatorul Licitatiei: HAMION COMIMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 111379/16.02.2011
Informatii anunt de participare asociat 102454
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret
Adresa postala:  Str. Cuza Voda, nr. 1, Bacau, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciu Investitii, Tel. 0234 / 541.646, In atentia:  ing. Alis Bungeanu, Email:  alis.bungeanu@das.rowater.ro, Fax:  0234 / 510.050, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Gaospodarirea Apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de supraveghere tehnica a executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de santier ptr. obiectivul de investitii ?Dig Rachiteni ? Brese - judetul Iasi?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Principala locatie a prestarii:
Lucrarile ce se vor executa sunt amplasate pe malul drept al raului Siret, in zona localitatilor Rachiteni si Mircesti judetul Iasi,
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii supraveghere tehnica a executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de santier.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
17, 025RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
18204/12.11.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 189 Denumirea: Servicii de supraveghere obiectiv de investitii "Dig Rachiteni Bresejudetul Iasi"
V.1) Data atribuirii contractului 12/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HAMION COMIMPEX S.R.L.
Adresa postala:  COM. HANGU, Localitatea:  Hangu, Cod postal:  617240, Romania, Tel. 0233/216628, Email:  hamion_sc@yahoo.com, Fax:  0233/216628
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 21300.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17025.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 10500.00
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bacau - Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala:  str. Stefan cel Mare, nr. 4, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600266, Romania, Tel. 0234.514.419, Fax:  0234.525.211
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Pentru contestarea contractului se aplica prevederile Codului de Procedura Civila
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Bazinala de Apa ?SIRET?? Comp. Juridic si Contencios
Adresa postala:  str. Cuza Voda, nr.1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Tel. 0234.541.646, Email:  elena.andries@das.rowater.ro, Fax:  0234.510.050
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.02.2011 11:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer