Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de tiparire buletine de vot - alegeri pentru Camera deputatilor si Senat din data de 30 noiembrie 2008


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
286.445 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TELE MEDIA PRES SRL ALEXANDRIA
Anunt de atribuire numarul 64880/12.12.2008
Informatii anunt de participare asociat 50346
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala: STRADA DUNARII, NR. 178, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140030, Romania, Punct(e) de contact: LIANA MARILENA BAROS, Tel.0247317436, Email: prefectura_teleorman@yahoo.com, Fax: 0247317436, Adresa internet (URL): www.prefecturateleorman.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de tiparire buletine de vot - alegeri pentru Camera deputatilor si Senat din data de 30 noiembrie 2008
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: punctul de lucru al prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
tiparirea buletinelor de vot ce vor fi utilizate in cadrul alegerilor pentru Camera deputatilor si Senat din data de 30 noiembrie 2008
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79810000-5 - Servicii tipografice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
286, 444.82RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pret
50%
Descriere:
2.
Puncte de lucru
30%
Descriere:
3.
Pierderi tehnologice
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7999
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9938 Denumirea: Tiparire buletine vot alegeri Camera deputatilor si Senat 30 noiembrie 2008
V.1) Data atribuirii contractului 10/27/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TELE MEDIA PRES SRL ALEXANDRIA
Adresa postala: STRADA ION CREANGA, NR. 63, ETAJ 1., Localitatea: ALEXANDRIA, Cod postal: 140033, Romania, Tel.0247317738, Email: gazetadeteleorman@gmail.com, Fax: 0247317756
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 200000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 286444.82 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 50
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Tiparire buletine de vot pentru alegere Camera Deputatilor in Colegiile electorale uninominale nr. 2 Zimnicea, nr. 3 Alexandria, nr. 4 Videle, nr. 5 Rosiorii de Vede si nr. 6 Colegiul comunal.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Elementele ofertei castigatoare: 0.10 lei/fila fata-verso/format A4-pret fara TVANumar de file/buletinul de vot: 3 file pentru Senat si 4 respectiv 5 file pentru Camera deputatilor.Numar de buletine de vot: 388897 buc. pentru Senat si 388922 buc. pentru Camera deputatilor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutia Prefectului - Judetul Teleorman
Adresa postala: strada Dunarii, nr. 178, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140030, Romania, Tel.0247317436, Email: prefectura_teleorman@yahoo.com, Fax: 0247317436, Adresa internet (URL): www.prefecturateleorman.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2008 15:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer