Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de tiparire buletine de vot, liste suplimentare, extrase de pe copia listei electorale permanente


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
396.720 RON

Castigatorul Licitatiei: SC IMPRIMERIA SRL.
Anunt de atribuire numarul 64757/04.12.2008
Informatii anunt de participare asociat 49333
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL OLT
Adresa postala: BD. A. I. CUZA, NR. 12, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Punct(e) de contact: SIMONA NICOLETA CIOBACEL, Tel.0249410090, Email: prefectura@prefecturaolt.ro, simona@prefecturaolt.ro, Fax: 0249432968, Adresa internet (URL): http: //www.prefecturaolt.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
servicii de tiparire buletine de vot, liste suplimentare, extrase de pe copia listei electorale permanente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare: punctul de lucru al prestatorului, locul principal de livrare: sediul autoritatii contractante
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de tiparire buletine de vot, liste electorale suplimentare, extrase de pe copia listei electorale permanente sau de pe lista electorala suplimentara utilizata pentru votarea cu urna speciala
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79810000-5 - Servicii tipografice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
396, 720RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul cel mai mic
50%
Descriere:
2.
Durata de tiparire cea mai scurta
35%
Descriere:
3.
Pierderea tehnologica cea mai mica
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24786 Denumirea: Contract de servicii de tiparire
V.1) Data atribuirii contractului 10/24/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC IMPRIMERIA SRL.
Adresa postala: str. Aleea Tipografului nr. 9, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230002, Romania, Tel.0349/402933, Fax: 0349/416810
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 396720.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Valoarea contractului este estimativa, deoarece in momentul incheierii acestuia nu se stia exact numarul total de pagini in format A4 ce urmau sa fie tiparite, stiindu-se numai pretul pe pagina tiparita. Valoarea finala a contractului care a fost efectiv platita in urma incheierii procesului de tiparire de buletine de vot este de 274301, 48 lei fara TVA.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Olt
Adresa postala: str. Manastirii nr. 2, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230038, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul verificarea legalitatii actelor, a aplicarii normative si conteciosul administrativ
Adresa postala: bd. A. I. Cuza, nr.12, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Tel.0249/410090, Fax: 0249/432968
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2008 10:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer