Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE TRANSPORT PERSONAL


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.716.539 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ROBIN TURISM SRL
Anunt de atribuire numarul 135748/12.09.2012
Informatii anunt de participare asociat 128488
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 68, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 213185258, In atentia: Laurentiu Georgescu, Email: laurentiu.georgescu@cnu.ro, bianca.patrascu@cnu.ro, Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE TRANSPORT PERSONAL
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Compania Nationala a Uraniului S.A., Sucursala Suceava, nr.199 A, comuna Crucea, CP 727150, jud. Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport personal
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60130000-8 - Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 716, 539.2RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S97-162171din21.05.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1827 Denumirea: Servicii de transport personal
V.1) Data atribuirii contractului 31.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ROBIN TURISM SRL
Adresa postala: STR. SONDEI NR.4, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Tel. 0745.338.205, Email: robin.turism@yahoo.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 247968.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 247968.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 1827 Denumirea: Servicii de transport personal
V.1) Data atribuirii contractului 31.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ROBIN TURISM SRL
Adresa postala: STR. SONDEI NR.4, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Tel. 0745.338.205, Email: robin.turism@yahoo.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 136800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 136800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
Contract nr: 1826 Denumirea: Servicii de transport personal
V.1) Data atribuirii contractului 31.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RO-TOUR SRL
Adresa postala: STRADA EGALITATII NR. 16 BLOC 846 SCARA B ETAJ 4 APARTAMENT 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700695, Romania, Tel. +40 332804020, Email: rotour_srl@yahoo.com, Fax: +40 332444932
S.C. CEZTRANS COMPANY S.R.L.
Adresa postala: Com. Baia, nr. 418, jud. Suceava, Localitatea: Baia, Cod postal: 727020, Romania, Tel. 0757567066, Fax: 0230210007
S.C. TRANSPORT AUTO SEVERIN S.A.
Adresa postala: str. Transilvaniei, nr. 135, jud. Suceava, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Tel. 0230375526, Fax: 0230375562
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 471139.20 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 471139.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 1828 Denumirea: Servicii de transport personal
V.1) Data atribuirii contractului 31.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RO-TOUR SRL
Adresa postala: STRADA EGALITATII NR. 16 BLOC 846 SCARA B ETAJ 4 APARTAMENT 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700695, Romania, Tel. +40 332804020, Email: rotour_srl@yahoo.com, Fax: +40 332444932
S.C. TRANSPORT AUTO SEVERIN S.A.
Adresa postala: str. Transilvaniei, nr. 135, jud. Suceava, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Tel. 0230375526, Fax: 0230375562
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 762272.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 762272.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 1828 Denumirea: Servicii de transport personal
V.1) Data atribuirii contractului 31.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RO-TOUR SRL
Adresa postala: STRADA EGALITATII NR. 16 BLOC 846 SCARA B ETAJ 4 APARTAMENT 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700695, Romania, Tel. +40 332804020, Email: rotour_srl@yahoo.com, Fax: +40 332444932
S.C. TRANSPORT AUTO SEVERIN S.A.
Adresa postala: str. Transilvaniei, nr. 135, jud. Suceava, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Tel. 0230375526, Fax: 0230375562
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 309960.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 309960.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 1829 Denumirea: Servicii de transport personal
V.1) Data atribuirii contractului 31.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ROBIN TURISM SRL
Adresa postala: STR. SONDEI NR.4, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Tel. 0745.338.205, Email: robin.turism@yahoo.com
S.C. SINCAROM TRANS S.R.L.
Adresa postala: Com. Saru Dornei, nr. 92, jud. Suceava, Localitatea: Saru Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Tel. 0230370905, Fax: 0230370910
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 788400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 788400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Valoarea prezentata la Cap. II.2.1): Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor si la SECTIUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI, cap. V.4): Valoarea totala finala a contractului reprezinta valoarea estimata pentru intreaga durata a acordului cadru.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti - Sectia Comerciala
Adresa postala: B-dul Unirii, nr. 37, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Fax: +40 214083700, Adresa internet (URL): http: //www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala a Uraniului ? S.A. Bucuresti - ? Sucursala Suceava, Compartiment Legislatie, Contencios Juridic
Adresa postala: nr. 199 A, judetul Suceava, Localitatea: Crucea, Cod postal: 727150, Romania, Tel. +40 230575630, Email: crucea@cnu.ro, Fax: +40 230575731, Adresa internet (URL): www.cnu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.09.2012 11:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer