Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii pentru Elaborare Plan de management integrat (incluzand studiile suport) al Sitului Natura 2000 Scrovistea (ROSCI0224 si ROSPA0140)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
453.900 RON

Castigatorul Licitatiei: Societatea Ornitologica Romana
Anunt de atribuire numarul 141170/24.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136616
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov
Adresa postala: Strada Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060841, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela DOROJAN, Tel. +40 214301523, Email: gabriela.dorojan@apmif.anpm.ro, Fax: +40 214301402, Adresa internet (URL): http: //apmif.anpm.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru Elaborare Plan de management integrat (incluzand studiile suport) al Sitului Natura 2000 Scrovistea (ROSCI0224 si ROSPA0140)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare si de dezvoltare
Locul principal de prestare: Situl Natura 2000 Scrovistea, ROSCI0224 si ROSPA0140, judetul Ilfov
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop realizarea urmatoarelor activitati in cadrul proiectului ?Plan de management si campanie de informare, educare si constientizare pentru Situl Natura 2000 Scrovistea ROSCI0224 si ROSPA0140?: A1.1 Realizarea unui Studiu de evaluare detaliata a speciilor si habitatelor forestiere si acvatice de interes comunitar, pentru care a fost declarat Situl Natura 2000 Scrovistea si realizarea cartografierii GIS a speciilor si habitatelor forestiere si acvatice pentru care a fost desemnat situl;A1.2 Realizarea unui Studiu de evaluare detaliata pentru cele 19 specii de pasari de interes comunitar, pentru care a fost declarat Situl Natura 2000 Scrovistea si realizarea cartografierii GIS a speciilor de pasari pentru care a fost desemnat situl;A1.3 Realizarea unui studiu de evaluare detaliata a impactului antropic si cartografierea GIS a impactului antropic;A1.4 Elaborarea planului de management;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73110000-6 - Servicii de cercetare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
453, 900RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
ID36457
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S244-401545din19.12.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7060 Denumirea: Elaborare Plan de management integrat (incluzand studiile suport) al Sitului Natura 2000 Scrovistea
V.1) Data atribuirii contractului 17.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Societatea Ornitologica Romana
Adresa postala: Hristo Botev nr. 3, etj. 3, ap. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030231, Romania, Tel. +40 314255657, Email: office@sor.ro, Adresa internet (URL): www.sor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 762700.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 453900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect: ?Plan de management si campanie de informare, educare si constientizare pentru Situl Natura 2000 Scrovistea ROSCI0224 si ROSPA0140? cod SMIS-CSNR 36457
VI.2) Alte informatii
Departajarea ofertelor clasate pe primul loc cu puntajul egal si pretul egal: Comisia de evaluare va solicita ca si clarificari prin intermediul facilitatilor tehnice din SEAP incarcarea de catre operatorii economici in cauza a unor documente ce vor contine noile propuneri financiare.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).Modalitatea de departajare a ofertantilor va tine cont de continutul ofertei, respectiv al propunerii financiare si/sau tehnice, si nu de cerinte de calificare/selectie.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov
Adresa postala: Strada AleeaLacul Morii, nr. 1, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060841, Romania, Tel. +40 214301523, Fax: +40 214301402
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.05.2013 13:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer