Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SUPERVIZAREA TEHNICA A EXECUTIEI LUCRARILOR DIN CADRUL PROIECTULUI ?LUCRARI PENTRU REDUCEREA RISCULUI LA INUNDATII IN BAZINUL HIDROGRAFIC PRUT-BARLAD?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.749.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMAIR CONSULTING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 96361/08.09.2010
Informatii anunt de participare asociat 90738
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - DIRECTIA APELOR PRUT
Adresa postala:  Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700462, Romania, Punct(e) de contact:  ADRIAN HARAT, Tel. 0232218192, Email:  achizitii@dap.rowater.ro, Fax:  0232213884, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- MediuAltele: gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SUPERVIZAREATEHNICAAEXECUTIEILUCRARILOR DIN CADRUL PROIECTULUI?LUCRARIPENTRUREDUCEREARISCULUILAINUNDATIIIN BAZINUL HIDROGRAFIC PRUT-BARLAD?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Municipiul Iasi, orasele Podu Iloaiei si Targu Frumos
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea verificarii executiei corecte din punct de vedere calitativ si cantitativ a lucrarilor din cadrul proiectului "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad".
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71521000-6-Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)
71541000-2-Servicii de gestionare a proiectelor de constructii (Rev.2)
71631300-3-Servicii de inspectie tehnica a constructiilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 749, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere:
2.
GRADUL DE INTELEGERE A OBIECTIVELOR PROIECTULUI SI A REZULTATELOR ASTEPTATE DE LA OFERTANT
20%
Descriere:
3.
METODOLOGIA DE PRESTARE A SERVICIILOR
20%
Descriere:
4.
ORGANIZAREA SI PLANIFICAREA IN TIMP A ACTIVITATILOR, PE DURATA CONTRACTULUI
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S250-360348din29.12.2009
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S58-086533din24.03.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9015 Denumirea: Supervizarea tehnica a executiei lucrarilor
V.1) Data atribuirii contractului 8/12/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMAIR CONSULTING S.R.L.
Adresa postala:  Str.Av. Sanatescu, nr.53, sect.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  70000, Romania, Tel. 021 319 32 11, Email:  claudia.puscas@romair.ro; tinel.ticu@romair.ro; elena.popa@romair.ro, Fax:  021 319 32 15, Adresa internet (URL):  www.romair.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8197400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5749000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad".Finantarea se va realiza astfel: de la bugetul de stat, prin bugentul Ministerului Mediului si Padurilor si din Grantul UE-Fondul de coeziune in cadrul POS de mediu Axa prioritara 5.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala:  str. Anastasie Panu, nr.25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232217808, Fax:  0232255907
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic Directia Apelor Prut
Adresa postala:  str. Theodor Vascauteanu, nr.10, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700462, Romania, Tel. 0232.218192, Fax:  0232.213884
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.09.2010 12:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer