Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Tablouri electrice pentru servicii auxiliare din posturi de transformare MT/JT DY 3016 RO ed.02 si tablouri JT cu doua iesiri, curent nominal pana la 350 A pentru posturi de transformare DY 3009 RO ed.02


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.722.158 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTRIC POWER S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 99579/22.09.2010
Informatii anunt de participare asociat 91668
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Punct(e) de contact:  Ciprian Stefan, Tel. 021-2065082, Email:  ciprian.stefan@enel.com, Fax:  021-3175980, Adresa internet (URL):  www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Tablourielectrice pentru servicii auxiliare din posturi de transformare MT/JT DY 3016 RO ed.02 si tablouriJT cu doua iesiri, curent nominalpana la 350 A pentru posturi de transformare DY 3009 RO ed.02
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Enel Distributie Muntenia :
DEPOZITUL CENTRAL TRANSYSTEM, Soseaua Alexandriei nr.544, loc. Bragadiru, km14, jud. Ilfov
Enel Distributie Banat
DEPOZIT CENTRAL EUROCCOPER? CALEA ARADULUI , DJ 216, BIFURCATIA NR.4, SC EUROCCOPERSRL
Enel Distributie Dobrogea
DEPOZITUL CENTRAL TRANSYSTEM, LOC.LUMINA STR.TULCEI NR.132, JUD. CONSTANTA
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1. Tablourielectrice pentru servicii auxiliare din posturi de transformare MT/JT conform DY 3016 RO ed.02pentruEnel Distributie MunteniaLot 2. Tablourielectrice pentru servicii auxiliare din posturi de transformare MT/JT si Priza tripolaraconform DY 3016 RO ed.02pentru Enel Distributie BanatLot 3. Tablourielectrice pentru servicii auxiliare din posturi de transformare MT/JT si Priza tripolaraconform DY 3016 RO ed.02 pentru Enel Distributie DobrogeaLot 4 . Tablouri JT cu 2 iesiri avand curentul nominal pana la 350 A , pt. posturile de transformare DY 3009 RO ed.02pentruEnel Distributie Muntenia
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31214500-4 - Tablouri electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 722, 158RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SA400/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S90-135401din08.05.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 329 Denumirea: Tabl.el. pentru serv. aux. din posturi de transf.MT/JT DY 3016 RO -Enel Distributie Muntenia
V.1) Data atribuirii contractului 7/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTRIC POWER S.R.L.
Adresa postala:  Str.VIA CARRUBBAZZA, 42/A, Localitatea:  NA, Cod postal:  95024, Romania, Tel. +390957130418, Email:  renato.licciardello@electricpower.it, Fax:  +390959707052, Adresa internet (URL):  www.electricpower.it
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1000350.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 950000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 261 Denumirea: Tabl.el. pentru serv. aux. din posturi de transf. MT/JT si Priza trip.Enel Distributie Banat
V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTRIC POWER S.R.L.
Adresa postala:  Str.VIA CARRUBBAZZA, 42/A, Localitatea:  NA, Cod postal:  95024, Romania, Tel. +390957130418, Email:  renato.licciardello@electricpower.it, Fax:  +390959707052, Adresa internet (URL):  www.electricpower.it
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 220410.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 175854.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 212 Denumirea: Tabl. el. pentru serv. aux.din post transf.MT/JT si Priza tripolara Enel Distributie Dobrogea
V.1) Data atribuirii contractului 7/19/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTRIC POWER S.R.L.
Adresa postala:  Str.VIA CARRUBBAZZA, 42/A, Localitatea:  NA, Cod postal:  95024, Romania, Tel. +390957130418, Email:  renato.licciardello@electricpower.it, Fax:  +390959707052, Adresa internet (URL):  www.electricpower.it
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 197160.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 157304.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 328 Denumirea: Tabl. JT cu 2 iesiri avand curentul nominal pana la 350 A , DY 3009, Enel Distributie Muntenia
V.1) Data atribuirii contractului 7/19/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELMET CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala:  Str.23 August, Nr. 174, Localitatea:  Buftea, Cod postal:  070000, Romania, Tel. 0212241015, Email:  daniela.sinca@elmet-group.ro, Fax:  0212241013, Adresa internet (URL):  www.elmet-group.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3787950.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3439000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel -Sectia Contencios Administrativ si Fiscal Bucuresti.
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr.5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021/319.51.80, Fax:  021/319 .51. 83
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
sediul SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA -Serv. Achizitii Antreprize
Adresa postala:  B.dul I. Mihalache, corp C, etaj 1, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Tel. 021/206 50 82, 2065081, Fax:  021/317.59.80
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.09.2010 15:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer