Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Taieri si toaletari arbori


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
11.940.600 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. GECA IMPEX P.M. S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 139820/18.01.2013
Informatii anunt de participare asociat 132881
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Adresa postala: BD. POLIGRAFIEI NR.4 , SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013705, Romania, Punct(e) de contact: DL. DANIEL ANDRONIE, Tel. +40 213193264, In atentia: D-LUI DANIEL ANDRONIE, Email: danielandronie@gmail.com, Fax: +40 213193264, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Taieri si toaletari arbori
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: parcurile si spatiile verzi situate pe raza administrativ teritoriala a sectorului 1.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de taieri si toaletari arbori. Serviciile ce fac obiectul prezentei proceduri de atribuire, sunt prezentate in caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77211400-6 - Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)
77211500-7-Servicii de elagaj (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
11, 940, 600RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S204-335878din23.10.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: Acord cadru nr.87 Denumirea: Servicii de taieri si toaletari arbori, scos cioate si radacini
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. GECA IMPEX P.M. S.R.L.
Adresa postala: BUCURESTI, BD.EXPOZITIEI NR.5, Localitatea: SECTOR 1, Cod postal: 012101, Romania, Tel. 021/6655025, Email: office@gecapm.ro, Fax: 021/6655025
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14362100.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11940600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor situate pe primul loc cu punctaje egale, va fi pretul. In cazul ofertelor cu preturi egale clasate pe primul loc, pentru departajare, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici prezentarea unui document de unde sa reiasa propunerea financiara imbunatatita. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: B-DUL POLIGRAFIEI NR. 4 SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 013705, Romania, Tel. +40 213193263, Email: danielandronie@gmail.com, Fax: +40 213193264
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2013 12:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer