Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - tiparire (retiparire), capsare, coletare si depozitare buletine de vot si alte documente necesare alegerilor locale din anul 2008, turul I si II


Anunt de participare numarul 49026/07.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutia Prefectului - Judetul Constanta
Adresa postala: B-dul Tomis, nr.51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: Roland Frunza, Tel.0241617788, Email: juridic@datanet.ro, Fax: 0241615672
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
tiparire (retiparire), capsare, coletare si depozitare buletine de vot si alte documente necesare alegerilor locale din anul 2008, turul I si II
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: Municipiul Constanta,
judetul Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
tiparire (retiparire), capsare, coletare si depozitare buletine de vot si alte documente necesare alegerilor locale din anul 2008, turul I si II
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
78000000-7 - Servicii tipografice, de publicare si servicii conexe (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
estimativ 683200 buletine de vot, pentru alegerea primarilor, turul I
estimativ 341600 buletine de vot, pentru alegerea primarilor, turul II
estimativ 683200 buletine de vot, pentru alegerea consilierilor locali
estimativ 683200 buletine de vot, pentru alegerea consilierilor judeteni
estimativ 683200 buletine de vot, pentru alegerea presedintelui consiliului judetean
Valoarea estimata fara TVA: 180, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 30.04.2008 pana la 30.06.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garant. de particip.=2%;Garant. de buna exec.=10%;Garant. vor fi achit. la casieria autorit. contractante, de luni pana vineri, intre orele 08.30 - 14.30 cash.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociativa
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularele 12A, 12B, 12C si 12I din Ordinul ANRMAP nr.155/2006;
-minim 100 salariati.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul 12E;
-cifra de afaceri medie a ultimilor 3 ani sa fie min. 8.500.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul 12H;
-masina de tipar tip rotativa cu capacitate medie de tiparire fata-verso de 2.250.000 formate A4/ora (dimensiune rola hartie ziar: diametrul 1m x latime 840mm), cu asigurarea unei masini ca sistem de back-up;
-capacitate min. de tipar offset plan de 150.000 formate A4/ora;
-masina seiautomata de adunat, capsat si taiat cu o capacitate de finisare de cel putin 8.000 ex./ora si cel putin 3 masini de capsare cu sarma ca sistem de back-up;
-spatii de depozitare de min. 1.000 m.p.;
-spatiile de lucru si depozitare vor fi dotate cu camere de luat vederi si serviciu de paza, monitorizare si interventie.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.04.2008 09:00
Documente de plata: DA
Pretul: 10 RON
Conditii si modalitate de plata: de luni pana vineri intre orele 08.30 - 14.30, cash, la casierira autoritatii contractante, cam.231
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.04.2008 13:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
21.04.2008
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.04.2008 15:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.02131104641, Fax: 02131104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.02131104641, Fax: 02131104642
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.04.2008 16:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer