Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - : Achizitia de lucrari in cadrul proiectului ?CONSOLIDARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTAREA CENTRULUI SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA BABENI ? JUDETUL VALCEA?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.542.546 RON

Castigatorul Licitatiei: HEVATEX COM SRL
Anunt de atribuire numarul 119803/19.08.2011
Informatii anunt de participare asociat 113567
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VALCEA (CONSILIUL JUDETEAN VALCEA)
Adresa postala:  RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1-T, Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240182, Romania, Punct(e) de contact:  VICTOR DEACONESCU, Tel. 0250732901/103, Email:  [email protected], Fax:  0250735617, Adresa internet (URL):  www.cjvalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
: Achizitia de lucrari in cadrul proiectului ?CONSOLIDARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTAREA CENTRULUI SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA BABENI ? JUDETUL VALCEA?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatea Babeni, str. Calea lui Traian, nr. 128, judetul Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru a aduce Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni la standardele necesare functionarii corecte si de realizare a dezideratului care confera dreptul tuturor copiilor la invatatura impreuna, indiferent de starea lor fizica, intelectuala, emotionala sau de diferentele de origine etnica, religioasa, culturala, sunt necesare lucrari de consolidare, modernizare si extindere, lucrari care se urmaresc a fi realizate prin proiectul propus.In acest sens, se vor executa: - lucrari de interventie pentru consolidarea, modernizarea si dotarea cladirii existente;
- extinderea cladirii existente cu un corp de cladire cu functiunea de internat scolar si cantina pentru cca. 52 locuri;
- lucrari de interventie pentru reabilitarea si modernizarea incintei scolare si a terenului de sport in aer liber.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214230-1 - Lucrari de constructii de scoli speciale (Rev.2)
45262800-9-Lucrari de extindere a cladirilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 542, 546RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7831/95 Denumirea: ?CONSOLIDARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTAREA CENTRULUI SC PT ED INCLUZIVA BABENI ?JUD VALCEA
V.1) Data atribuirii contractului 7/7/2011
V.2) Numarul de oferte primite 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HEVATEX COM SRL
Adresa postala:  str. Prieteniei, nr. 13, Localitatea:  Rovinari, Cod postal:  215400, Romania, Tel. 0253371897, Email:  [email protected], Fax:  0253371897
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6476940.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3542546.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract de finantare nr. 961/25.10.2010; Denumire program: ?Programul Operational Regional 2007 - 2013? Axa prioritara 3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale?Domeniul major de interventie 3.4. ? Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continuaCodul SMIS al proiectului: 11225
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Valcea
Adresa postala:  Scuarul Revolutiei, nr.2, Localitatea:  Rm. Valcea, Cod postal:  240175, Romania, Tel. 0250.731536, Email:  [email protected], Fax:  0250.731536, Adresa internet (URL):  www.noulportal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  strada Stavropoleos, numarul 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 3104641, Email:  [email protected], Fax:  021 3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ConsiliulJudetean Valcea, Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare,
Adresa postala:  General Praporgescu nr. 1, Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240182, Romania, Tel. 0250732901/169, Email:  [email protected], Fax:  0250735617, Adresa internet (URL):  www. cjvalcea.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.08.2011 15:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer