Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - - Lot 1 - Executie lucrari de modernizare SPAU Dunarea, SPAM Obor, SPAU Pantelimon;Lot.2- Lucr. constr.-SPAU Sighet, SPAU si SPAM Fundeni, SPAU si SPAM Dobroiesti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.017.606 RON

Castigatorul Licitatiei: Asociatia S.C. TRIADA PROD IMPEX S.R.L. - S.C. DANEX CONSULT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 61215/07.04.2009
Informatii anunt de participare asociat 59424
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA NOVA BUCURESTI
Adresa postala: Str. Brezoianu, nr. 23-25, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010136, Romania, Punct(e) de contact: Alina Nenciu, Tel.021.314.01.10, Email: [email protected], Fax: 021.314.30.95
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
- Lot 1 -Executie lucrari demodernizare SPAU Dunarea, SPAM Obor, SPAU Pantelimon;Lot.2- Lucr. constr.-SPAU Sighet, SPAU si SPAM Fundeni, SPAU si SPAM Dobroiesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Mun. Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- Lot 1 -Executie lucrari demodernizare SPAU Dunarea- Executie lucrari de modernizare SPAM Obor- Executie lucrari de modernizare SPAU Pantelimon 2- Lot 2 Lucrari constructie SPAU Sighet-Lucrari constructie SPAU si SPAM Fundeni-Lucrari constructie SPAU si SPAM Dobroiesti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262600-7 - Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)
45240000-1-Lucrari de constructii de lucrari hidraulice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 017, 606.27RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3015 Denumirea: Lot 1-Executie lucrari de modernizare SPAU Dunarea, SPAM Obor si SPAU Pantelimon 2
V.1) Data atribuirii contractului 3/20/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia S.C. TRIADA PROD IMPEX S.R.L. - S.C.DANEX CONSULT S.R.L.
Adresa postala: Str. Mitropolit Dosoftei, nr. 20, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel.021.335.71.20, Fax: 021.335.71.20
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 894424.17 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 3014 Denumirea: Lot 2-Lucrari de constructii SPAU Sighet, SPAU si SPAM Fundeni, SPAU Dobroiesti
V.1) Data atribuirii contractului 3/20/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia S.C. TRIADA PROD IMPEX S.R.L. - S.C.DANEX CONSULT S.R.L.
Adresa postala: Str. Mitropolit Dosoftei, nr. 20, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel.021.335.71.20, Fax: 021.335.71.20
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2123182.10 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Fax: 021.310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul independentei, nr, 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel.021.319.51.80, Fax: 021.319.51.81
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
Adresa postala: Str. Ion Brezoianu, nr. 23-25, etaj 2, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010136, Romania, Tel.021.314.01.10, Fax: 021.314.30.95
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.04.2009 11:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer