Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?- Sistem de accesare si tiparire din retea a bazei de date online a bibliotecii; - Sistem IT de accesare a informatiilor din Biblioteca destinat publicului; - Sistem tuchscreen de accesare a catalogului electronic;in cadrul obiectivului de investitii Ex


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
495.963 EUR

Castigatorul Licitatiei: SPHINX IT SRL
Anunt de atribuire numarul 146403/22.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143749
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA
Adresa postala: P-ta Victoriei, Nr. 2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300006, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 0256403151, In atentia: Dana Suba, Email: [email protected], Fax: +40 0256403153, Adresa internet (URL): www.upt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invatamant superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?- Sistem de accesare si tiparire din retea a bazei de date online a bibliotecii; - Sistem IT de accesare a informatiilor din Biblioteca destinat publicului;
- Sistem tuchscreen de accesare a catalogului electronic;in cadrul obiectivului de investitii Extindere spatii de invatamant si cercetare la Centrul de Documentare, Formare Continua si Transfer Tehnologic?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea Politehnica din Timisoara- Bd. Vasile Parvan nr.2B, Timisoara
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- Sistem de accesare si tiparire din retea a bazei de date online a bibliotecii ? 109 buc;Sistem de calcul - 1 bucServer de stocare cu backup si extensii ? 1 bucEchipament de tip Zero Client cu panou integrat si securizare ? 69 bucUnitate Optica externa Blue-Ray ? 2 bucMonitoare ? 10 bucLicente software virtualizare -1 bucLicentiere software Microsoft ? 1 bucLicente Microsoft: 69 abonamente Windows Virtual desktop access (VDA) pentru o perioada de minim 5 aniPachet licenteVDI- 1 bucPachet licente antivirus -1 bucSistem de control si procesare selectiva a traficului de date ? 1 bucInfrastructura Rack si alimentare ? 1 bucUPS ? 2 bucSistem multifunctional de tiparire color A3 ? 3 bucSistem de tiparire Monocrom A4 ? 2 bucImprimanta etichete RFID ? 1 bucSistem de tiparire laser color A4- 1 bucSolutie de copiere si imprimare in sistem autoservire ? 1 bucLaptopuri standard ? 2 bucLaptop de tip Premium ? 6 bucWorkstation pentru creare materiale multi-media ? 2 buc- Sistem IT de accesare a informatiilor din Biblioteca destinat publicului -306 buc;Extensie Server de calcul ? 4 bucEchipament de tip Zero Client cu panou integrat cu securizare - 220 BUCEchipament de tip Zero Client cu panou integrat - 28 BUCZero Clients pentru conectare la mese inteligente - 8 bucDVD-RW ? 20 bucLicentiere software Microsoft ? 1 bucLicente Microsoft: 69 abonamente Windows Virtual desktop access (VDA) pentru o perioada de minim 5 aniPachet licente VDI - 1 bucPachet licente antivirus -1 bucSistem multifunctional de tiparire color A3 - 6 bucLaptopuri cititori ? 5 bucCasti Audio - 15 buc- Sistem tuchscreen de accesare a catalogului electronic ? 16 buc;in cadrul obiectivului de investitii Extindere spatii de invatamant si cercetare la Centrul de Documentare, Formare Continua si Transfer Tehnologic
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48800000-6 - Sisteme de informare si servere (Rev.2)
30141200-1-Calculatoare de birou (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
495, 963.12EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10298/19.08.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S177-305283din12.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15664 Denumirea: Sistem de accesare si tiparire din retea a bazei de date online a bibliotecii ? 109 buc;
V.1) Data atribuirii contractului 28.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPHINX IT SRL
Adresa postala: str.Miron Costin, nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300174, Romania, Tel. +40 356178508, Email: [email protected], Fax: +40 356008575
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 498000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 495963.12 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 2, 217, 942.6 Moneda: RON
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
- Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul locau acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vedera departajarii.- Ofertantul castigator va depune in termen de 48 ore o noua oferta financiara cu noua valoare.- Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.?
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: P-ta Victoriei nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300006, Romania, Tel. +40 256403027, Email: [email protected], Fax: +40 256403153
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2014 14:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer