Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ? Achizitie sare industriala pentru deszapezire?-


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.797.060 RON

Castigatorul Licitatiei: SC MONDISALT HOLDING SRL
Anunt de atribuire numarul 133063/23.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI
Adresa postala: STR. PRELUNGIREA BRAILEI, NR.7-A, Localitatea: Galati, Cod postal: 800435, Romania, Punct(e) de contact: Birou achizitii publice, Tel. +40 236322727, In atentia: Puscoi Daniela, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 236322727, Adresa internet (URL): www.ecosalgl.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SERVICIU PUBLIC DE SALUBRITATE SUBORDONAT PRIMARIEI LOCALE
Activitate (activitati)
Altele: SALUBRITATE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
? Achizitie sare industriala pentru deszapezire?-
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Serviciul Public Ecosal, str. Nufarului, nr. 24-26.
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Cantitatea minima 1000 tone sareCantitatea maxima 6000 tone sareCantitatile necesare vor fi solicitate si livrate numai pe baza de comanda ferma din partea autoritatii contractante, acestea facand obiectul contractelor subsecvente ce vor fi incheiate in functie de necesitati si de disponibilul bugetar cu aceasta destinatie, in baza acordului ? cadru.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34927100-2 - Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 797, 060RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12242 Denumirea: ? Achizitii sare industriala pentru deszapezire?
V.1) Data atribuirii contractului 27.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MONDISALT HOLDING SRL
Adresa postala: STRADA BASARABIEI NR.120, Localitatea: GALATI, Cod postal: 20008, Romania, Tel. 0236449007, Fax: 0236449007
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1797060.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1797060.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104642, Email: [email protected], Fax: +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului considerat nelegal.(art.256?2 lit. a din OUG 34/2006)
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL PUBLIC ECOSAL
Adresa postala: str. Prelungirea Brailei, nr. 7-A, Localitatea: Galati, Cod postal: 800435, Romania, Tel. +40 236322727, Fax: +40 236322727
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.01.2013 09:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer