Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - -Contract de servicii proiectare fazele PT+CS,DE,PAC pentru obiectivul de investitii ?Refaceri aparari de maluri rau Prahova in comuna Cocorastii Colt, sat Piatra si comuna Brazi, sat Stejaru, judetul Prahova?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
36.800 RON

Castigatorul Licitatiei: INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE S.A.
Anunt de atribuire numarul 109795/04.01.2011
Informatii anunt de participare asociat 98792
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA APELOR BUZAU IALOMITA
Adresa postala:  STR. BUCEGI, NR.20BIS, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120208, Romania, Punct(e) de contact:  MARIAN LUNCA, Tel. 0238725447, Email:  [email protected], [email protected]ater.ro, Fax:  0238427237, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
-Contract de servicii proiectare fazele PT+CS, DE, PAC pentru obiectivul de investitii ?Refaceri aparari de maluri rau Prahova in comuna Cocorastii Colt, sat Piatra si comuna Brazi, sat Stejaru, judetul Prahova?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Lucrarile propuse sunt amplasate in comuna Cocorastii Colt, sat Piatra si comuna Brazi, sat Stejaru, judetul Prahova
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii proiectare-elaborare documentatii tehnico-economice (fazele P.T.+C.S., D.E., P.A.C.), pentru obiectivul de investitii: ?Refaceri aparari de maluri rau Prahova in comuna Cocorastii Colt, sat Piatra si comuna Brazi, sat Stejaru, judetul Prahova?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
36, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
212/18.10.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1092/C/MS Denumirea: Refaceri ap. maluri r..Prahova in com. Cocorastii Colt, sat Piatra si com.. Brazi, sat Stejaru, j.PH
V.1) Data atribuirii contractului 12/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE S.A.
Adresa postala:  B-dul Lacul Tei, nr.1-3, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020371, Romania, Tel. 0212061080, Email:  [email protected], Fax:  0212110594, Adresa internet (URL):  www.ispe.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 92000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel -Sectia Contencios ? Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  str. Emil Zolla, nr.4, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100043, Romania, Tel. 0244 52 24 45
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita ? Compartiment Juridic si Contencios
Adresa postala:  str. Bucegi, nr. 20 bis, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120208, Romania, Tel. 0238.725 446, Email:  [email protected], Fax:  0238.427.237
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.01.2011 09:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer