Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - " Corectarea torentilor Casin Intarcatoare - lucrari suplimentare"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
211.821 RON

Castigatorul Licitatiei: CONIZ ROMARG S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 129116/28.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
" Corectarea torentilor Casin Intarcatoare - lucrari suplimentare"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Ocolul Silvic Manastirea Casin
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari suplimentare de corectare a torentilor ( lucrari hidrotehnice) provenite din note de comanda suplimentara finantate din capitolul " Diverse si neprevazute" ale devizului general aprobat
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45247200-2 - Lucrari de constructii de baraje si de structuri fixe similare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
211, 821RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9917/23.08.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10362 Denumirea: " Corectarea torentilor Casin Intarcatoare - lucrari suplimentare"
V.1) Data atribuirii contractului 03.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONIZ ROMARG S.R.L.
Adresa postala: Str POPA SAPCA , BL. P3, SC. C, AP6, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 0300, Romania, Tel. 0248221267, Email: [email protected], Fax: 0248221267, Adresa internet (URL): www.conizromarg.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 211821.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 221821.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Prezentul act aditional se incheie in baza art 122, litera"i" din OUG34/2006.Valoarea lucrarilor suplimentare este sustinuta din capitolul " Diverse si neprevazute" ale devizului general aprobat.Valoarea lucrarilor se constituie ca act aditional la contractul nr. 655/22.01.2008. Contractul initial s-a atribuit prin procedura de " licitatie deschisa" ( anunt de participare nr. 36702/22.10.2007)si are valoarea de 4.236.418 lei fara TVA.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bacau - sectia Comerciala si Contencios administrativ
Adresa postala: str. Cuza Voda, nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Tel. +40 234207604, Fax: +40 234207601
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Bacau - compartiment juridic
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu. , nr 14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600273, Romania, Tel. +40 234588959, Fax: +40 234571905
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2012 11:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer