Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - : ?Furnizare si distributie mere in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe in scoli, pentru elevii din invatamantul de stat si privat, pentru anul de invatamant 2013-2014, judetul Bihor?pentru anul 2013


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
288.198 RON

Castigatorul Licitatiei: DERPAN S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142310/29.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL BIHOR
Adresa postala: str. Parcul Traian nr.5, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Punct(e) de contact: MONIKA BARANY, Tel. +40 0259441317, Email: [email protected], Fax: +40 0259441317, Adresa internet (URL): www.cjbihor.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
: ?Furnizare si distributie mere in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe in scoli, pentru elevii din invatamantul de stat si privat, pentru anul de invatamant 2013-2014, judetul Bihor?pentru anul 2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: scolile clasele 0-VIII din judetul Bihor
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
: ?Furnizare si distributie mere in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe in scoli, pentru elevii din invatamantul de stat si privat, pentru anul de invatamant 2013-2014, judetul Bihor?pentru anul 2013, conform caietului de sarcini pe o perioada de 20 de zile
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
288, 198.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
14392
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15118 Denumirea: contract furnizare mere lot 2, 4, 8, 10
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DERPAN S.R.L.
Adresa postala: sat Smardan, nr. 420, Localitatea: Smardan, Cod postal: 800346, Romania, Tel. 0236830032, Email: [email protected], Fax: 0236830032
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 298491.20 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 95065.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 15115 Denumirea: Contract furnizare mere lot 5 si 6
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SAL-PAN S.R.L.
Adresa postala: str.Marasesti, nr.7, Localitatea: Salonta, Cod postal: 415500, Romania, Tel. 0724588152; 0744588152; 0259373920, Email: [email protected] ; [email protected], Fax: 0259373250
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 298491.20 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 43142.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 15117 Denumirea: contract furnizare mere lot 3 si 9
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MEDIA POP ART S.R.L.
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr.4, etaj 1., Localitatea: Turda, Cod postal: 401112, Romania, Tel. +40 264317525, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 264317554
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 298491.20 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 38561.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 15116 Denumirea: Contract furnizare mere lot 1 si 7
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Zad Tiara SRL
Adresa postala: Str. Libertatii, Nr.16, Ap.1, Localitatea: Arad, Cod postal: 310385, Romania, Tel. +40 0257289255, Email: [email protected], Fax: +40 0257289255
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 298491.20 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 111428.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
valoarea estimata initiala este voarea totala estimata pentru toata procedura
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bihor
Adresa postala: str. Traian Lalescu nr. 1, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410174, Romania, Tel. +40 259414896
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii publice
Adresa postala: Parcul Traian nr. 5, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel. +40 259441317
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.11.2013 12:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer