Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - « INTRETINERE SISTEM DETECTIE SI AVERTIZARE INCENDIU »


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.264 RON

Castigatorul Licitatiei: AVITECH CO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141106/05.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 133570
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Sucursala Electrocentrale Craiova - Str. Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela ZOICAN, Tel. +40 35140394, In atentia: ServiciuluiAchizitii Produse, Email: [email protected], Fax: +40 251594837, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
« INTRETINERESISTEMDETECTIE SI AVERTIZARE INCENDIU »
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: - Sucursala Electrocentrale Craiova, cu sediul in str. Unirii nr. 147, localitatea Craiova, judetul Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinere sistem de detectie si avertizare incendiu ? cladire sediu S.E. Craiova, conform cerintelor caietului de sarcini si anexelor la caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 264.17RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10/EC
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10/EC Denumirea: «INTRETINERESISTEMDETECTIE SI AVERTIZARE INCENDIU»
V.1) Data atribuirii contractului 01.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AVITECH CO S.R.L.
Adresa postala: Sos. Pipera-Tunari nr. 1/II, com. Voluntari, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel. +40 212006464, Email: [email protected], Fax: +40 212006465
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11980.15 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8264.17 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Gorj-Sectia Comerciala
Adresa postala: Str. T. Vladimirescu, nr. 34, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253212536, Fax: +40 253212536
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic - S.C. CEN OLTENIA S.A. ? Sucursala Electrocentrale Craiova
Adresa postala: str. Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403331, Email: [email protected], Fax: +40 251594837
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2013 15:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer