Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - " Intretinere, revizii, si reparatii pentru autolaborator defectoscopie SEBA "


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
100.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TEHNO FOF SRL
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 118923/01.12.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Adresa postala: STR. NICOLAE IORGA NR. 89A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900587, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii si Servicii, Tel. 021.206.50.87, In atentia: Nicoleta Popovici, Email: [email protected], Fax: 0372.871.911
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
" Intretinere, revizii, si reparatii pentru autolaborator defectoscopie SEBA "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: PRESTATORUL se obliga sa efectueze toate operatiile de intretinere preventiva, revizii periodice si reparatii la instalatiile de ridicat (operatii planificate, programate sau accidentale), la sediile de lucru ale ENEL (zona UTR TULCEA) sau la sediile atelierelor PRESTATORULUI, daca acest lucru este necesar.
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Caracteristicile generale ale achizitiei: - servicii de intretinere, revizii si reparatii pentru autolaborator defectoscopie SEBA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
100, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Nu s-au prezentat oferte sau nu au fost prezentate oferte admisibile ca raspuns la Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SA 153
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 301 Denumirea: Intretinere, revizii, si reparatii pentru autolaborator defectoscopie SEBA
V.1) Data atribuirii contractului 10/21/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TEHNO FOF SRL
Adresa postala: STR. SURU, nr. 6, ,Localitatea: SIBIU, Cod postal: 550317, Romania, Tel. 0269.244.890, Fax: 0269.244.890
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 100000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 100000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura de negociere fara publicare a fost aplicata in baza art. 252. lit a. Procedura anterior aplicata a fost "cerere de oferte" - invitatie nr.300807 - procedura care a fost anulata - nicio oferta.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta-Sectia Comerciala
Adresa postala: Str.Traian nr.31, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel. 0241-551345, Fax: 0241-610241
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Enel Distributie Muntenia S.A.- Serviciul Juridic si Afaceri Corporatiste
Adresa postala: Bd-ul I. Mihalache nr. 41-43, sector 1, corp B , etaj 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. 021 313 28 15, Fax: 0372 871 911
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.11.2011 15:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer