Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - « Lucrari de intretinere si reparatii in amenajarile de irigatii aflate in administrarea Unitatii de Administrare Covasna din cadrul Sucursalei Teritoriale Mures Olt Superior


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
49.471 RON

Castigatorul Licitatiei: SC IFCOR SA
Anunt de atribuire numarul 71167/04.03.2010
Informatii anunt de participare asociat 79443
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIANATIONALAAIMBUNATATIRILORFUNCIARERA
Adresa postala: Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041293, Romania, Punct(e) de contact: Victoria Chitu, Tel.021-3322816, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021-3322183, Adresa internet (URL): http: //www.anif.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Administratie Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Activitati conexe agriculturii. Arhitectura peisagistica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
« Lucrari de intretinere si reparatii in amenajarile de irigatii aflate in administrarea Unitatii de Administrare Covasna din cadrul Sucursalei Teritoriale Mures Olt Superior
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sucursala Teritoriala Mures Olt Superior- Unitatea de Administrare Covasna cu sediul : Str. Morii 5, Sf. Gheorghe, Jud. Covasna
, tel. 0267 317 435
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
« Lucrari de intretinere si reparatii in amenajarile de irigatii aflate in administrarea Unitatii de Administrare Covasna din cadrul Sucursalei Teritoriale Mures Olt Superior
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232120-9 - Lucrari de irigatie (Rev.2)
45232121-6-Lucrari de constructii de conducte de irigatii (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
50500000-0-Servicii de reparare si de intretinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor, a containerelor de metal si a masinilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
49, 471.45RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
85%
Descriere:
2.
Durata de executie
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 0903001 Denumirea: Lucrari de intretinere si reparatii in amenajarile de irigatii aflate in administrarea Unitatii de A
V.1) Data atribuirii contractului 3/2/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC IFCOR SA
Adresa postala: str Lunca nr 7, Localitatea: Sfintu Gheorghe, Cod postal: --, Romania, Tel.--, Fax: --
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 49471.45 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: --, Romania, Tel.021 310.46.41, Fax: 021 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al ANIF RA
Adresa postala: Sos. Oltenitei 35-37, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041293, Romania, Tel.021-332 28 16, Fax: 021-332 21 83
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.03.2010 13:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer