Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - : «Lucrari de punere in functiune a infrastructurii de imbunatatiri funciare situate in cadrul teritoriului OUAI ?urilor din U.A. ILFOV, U.A. TELEORMAN si U.A. GIURGIU VEST ».


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.120.447 RON

Castigatorul Licitatiei: SC MAROWI BRONX STAR IMPEX SRL
Anunt de atribuire numarul 87280/05.07.2010
Informatii anunt de participare asociat 86858
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIANATIONALAAIMBUNATATIRILORFUNCIARERA
Adresa postala:  Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041293, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Licitatii, Tel. 021-3322816, In atentia:  ing Tania Cotruta, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  021-3322183, Adresa internet (URL):  http: //www.anif.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Administratie Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Activitati conexe agriculturii. Arhitectura peisagistica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
: «Lucrari de punere in functiune a infrastructurii de imbunatatiri funciaresituate in cadrul teritoriuluiOUAI ?urilordin U.A. ILFOV, U.A. TELEORMAN si U.A. GIURGIU VEST ».
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: ANIF-RA Sucursala Teritoriala OLT ARGES str. Sloboziei, nr.193 Localitatea: Giurgiu
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
: «Lucrari de punere in functiune a infrastructurii de imbunatatiri funciaresituate in cadrul teritoriuluiOUAI ?urilordin U.A. ILFOV, U.A. TELEORMAN si U.A. GIURGIU VEST ».
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45261900-3 - Lucrari de reparare si de intretinere de acoperisuri (Rev.2)
45232121-6-Lucrari de constructii de conducte de irigatii (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
50500000-0-Servicii de reparare si de intretinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor, a containerelor de metal si a masinilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 120, 446.87RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
85%
Descriere:
2.
Durata de executie
10%
Descriere:
3.
Perioada de garantie a lucrarilor
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 0911415 Denumirea: Lot 1: Executie de lucrari de punere in functiune a infrastructuri de IF din cadrul OUAI Km.23
V.1) Data atribuirii contractului 11/26/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MAROWI BRONX STAR IMPEX SRL
Adresa postala:  str. Oituz nr. 6, jud. Teleorman, Localitatea:  Rosiorii de Vede, Cod postal:  --, Romania, Tel. 0744814924, Fax:  0247466650
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 178371.90 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 178371.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 0911413 Denumirea: Lot 2: Executie lucrari de punere in functiue a infrastructurii de IF din cadrul OUAI Crangu
V.1) Data atribuirii contractului 11/26/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MAROWI BRONX STAR IMPEX SRL
Adresa postala:  str. Oituz nr. 6, jud. Teleorman, Localitatea:  Rosiorii de Vede, Cod postal:  --, Romania, Tel. 0744814924, Fax:  0247466650
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 152074.97 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 0911414 Denumirea: Lot 3: Executie de lucrari de punere in functiune a infrastructurii de IF din cadrul OUAI AGROIR
V.1) Data atribuirii contractului 11/26/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MAROWI BRONX STAR IMPEX SRL
Adresa postala:  str. Oituz nr. 6, jud. Teleorman, Localitatea:  Rosiorii de Vede, Cod postal:  --, Romania, Tel. 0744814924, Fax:  0247466650
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1790000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire va fi pusa la dispozitia operatorilor economici care au inaintat o solicitare scrisa insotita de imputernicire scrisa in acest sens, numai pe suport hartie, gratuit, deoarece atasarea documentatiei de atribuire in SEAP nu este posibila din motive tehnice.In exemplarul original se vor prezenta numai originalele sau copii legalizateale documentelor prezentate, atat la deschidere cat si ulterior in cazul cand ofertantul uzeaza de dreptul de la art 11.alin. 4, din HG 925/2006, actualizata de HG 834/22.07.2009, cand autoritatea contractanta solicita prezentarea certificatelor/documentelor edificatoare, care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare.conformart.11 alin 5 si 6, din HG 925/2006, actualizata de HG 834/22.07.2009. Exceptie fac confirmarile de preturi solicitate la pct 6.3 din fisa de date, care se pot prezenta in copie simpla.In cazul in care ofertantul nu aduce originalul sau o copie legalizata, acesta are obligatia sa prezinte, originalul sau copia legalizata, iar comisia de evaluare va mentiona pe copie ?conform cu originalul? si va semna.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  --, Romania, Tel. 021 310.46.41, Fax:  021 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  --, Romania, Tel. --
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al ANIF RA
Adresa postala:  Sos. Oltenitei 35-37, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041293, Romania, Tel. 021-332 28 16, Fax:  021-332 21 83
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.07.2010 10:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer