Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - " Lucrari de refacere carosabil, trotuare si spatii verzi in urma lucrarilor executate de EGD SA TG-MURES in localitatile din Centrele Operationale Iasi, Bacau, Piatra Neamt, Onesti, Botosani, Suceava (Falticeni si Gura Humorului


Anunt de participare (utilitati) numarul 103379/04.07.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala:  str. Ciurchi nr. 146-150, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700359, Romania, Punct(e) de contact:  OVIDIU CAPATANA, Tel. 0232-405611, In atentia:  OVIDIU CAPATANA, Email:  [email protected], Fax:  0232-405585, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Distributia si comercializarea combustibililor gazosi prin conducta- 4022
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
" Lucrari de refacere carosabil, trotuare si spatii verzi in urma lucrarilor executate de EGD SA TG-MURES in localitatile din Centrele Operationale Iasi, Bacau, Piatra Neamt, Onesti, Botosani, Suceava (Falticeni si Gura Humorului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: in localitatile din Centrele Operationale Iasi, Bacau, Piatra Neamt, Onesti, Botosani, Suceava (Falticeni si Gura Humorului)
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de refacere carosabil, trotuare si spatii verzi in urma lucrarilor executate de E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA TG-MURES in localitatile din Centrele Operationale Iasi, Bacau, Piatra Neamt, Onesti, Botosani, Suceava (Falticeni si Gura Humorului)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45230000-8 - Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice, de autostrazi, de sosele, de aerodromuri si de cai ferate; lucrari de nivelare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de refacere carosabil, trotuare si spatii verzi in urma lucrarilor executate de E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA TG-MURES in localitatile din Centrele Operationale Iasi, Bacau, Piatra Neamt, Onesti (Onesti, Slanic Moldova, Barlad), Botosani (Botosani, Dorohoi, Bucecea), Suceava (Falticeni si Gura Humorului)
Valoarea estimata fara TVA: 700, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare: Lot I 1000, 00 ron; Lot II 1.400, 00 ron; Lot III 500, 00 ron; Lot IV 1.300, 00 ron; Lot V 1.300, 00 ron; Lot VI1.500, 00 ron. Pentru IMM garantiei de participare 50%.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Se solicita legalizarea asociatiei in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate conform art.180 si 181 din OUG nr. 34/2006.
Ofertantul va face o prezentare a companiei care sa cuprinda cel putin urmatoarele date: adresa; sediul sucursalelor daca este cazul, birourile ofertare si urmarire executie, un istoric si date privind compania. Daca ofertantul este o companie internationala se va avea in vedere si datele privind filiala din Romania.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.
Se va prezenta cifra de afaceri pe ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.
Cerinta minima, asigurarea (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere etc.) acelor echipamente, utilaje, mijloace de transport, laboratoare, baze de productie, statii de preparat mixturi asfaltice, transportor asfalt turnat, autobasculante, alte mijloace fixe si dotari care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari. Se va prezenta acceptdin partea administratorului domeniului public pentru lucrarile ce urmeaza a fi executate(Acceptul Primariei). Se va prezenta atestat emis de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de executie
15%
Descriere: ( termen n / termen maxim) x punctaj maxim alocat
3.
Termen de plata
5%
Descriere: (termen p/termen maxim) x punctaj maxim alocat
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.07.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.07.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.07.2010 11:00
Locul: E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA, str. Ciurchi nr. 146-150 , Localitatea: Iasi, et. 1.37, birou Achizitii.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii ofertantilor sau imputerniciti ai acestora.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL, SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala:  Tg. Mures, str. Bolyai nr. 30, Localitatea:  Tg. Mures, Cod postal:  540067, Romania, Tel. 0265-263694, Fax:  0265-269169
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stravropoleos , nr.6 , sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021- 3104641, Fax:  021-3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestiei: cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al Autoritatii contractante pe care il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament juridic din cadrul E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala:  Targu Mures Str Piata Trandafirilor, nr. 21, corp B-63, cam. 1-2, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540067, Romania, Tel. 0365 40 37 69, Fax:  0365 40 37 69
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.07.2010 20:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer