Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - " Lucrari suplimentare drum forestier Berzunti Larga"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
55.618 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CARBOMIN SRL
Anunt de atribuire numarul 129118/28.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
" Lucrari suplimentare drum forestier Berzunti Larga"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Ocolul Silvic Livezi
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de construire drumuri forestiere generate de note de comanda suplimentare sustinute din capitolul " Diverse si neprevazute " ale devizului general aprobat
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
55, 618RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10062
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10488 Denumirea: " Lucrari suplimentare drum forestier Berzunti Larga"
V.1) Data atribuirii contractului 06.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CARBOMIN SRL
Adresa postala: str. Dumbravei, nr.2, Localitatea: Comanesti, Cod postal: 605200, Romania, Tel. +40 234374200, Fax: +40 234374200
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 55618.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 55618.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Prezentul act aditional se incheie in baza art 122, litera "i" din OUG 34/2006.Valoarea lucrarilor achizitionate provin din lucrari suplimentare sustinute din capitolul " Diverse si Neprevazute " ale devizului general aprobat.Valoarea lucrarilor suplimentare se constituie ca act aditional la contractul nr. 584/21.01.2008. Contractul initial s-a atribuit prin procedura de " licitatie deschisa" ( anunt de participare nr. 36708/22.10.2007)cu o valoare de 1.679.772, 40 lei fara TVA
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bacau - Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala: str. Cuza Voda, nr 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Tel. +40 234207604, Fax: +40 234207601
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Bacau - compartiment juridic
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu, nr 14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600273, Romania, Tel. +40 234588959, Fax: +40 234571905
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2012 12:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer