Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ? PIESE DE SCHIMB PENTRU ECHIPAREA AGREGATULUI DE CIMENTARE ACF - 700 ??


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.598.397 RON

Castigatorul Licitatiei: PETAL S.A.
Anunt de atribuire numarul 144919/12.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139971
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS NR.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551025, Romania, Punct(e) de contact: Hajnalka CRISAN, Tel. +40 269805131, In atentia: Serviciul Contracte, Email: [email protected], Fax: +40 269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
? PIESE DE SCHIMB PENTRU ECHIPAREA AGREGATULUIDE CIMENTARE ACF - 700??
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Medias, str.Garii Nr.7 ;Tg. Mures, str. Libertatii nr. 110; Ploiesti str. Targovistei nr. 8
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
? PIESE DE SCHIMB PENTRU ECHIPAREA AGREGATULUIDE CIMENTARE ACF - 700- 26 loturi??Piesele sunt utilizate pentru repararea ACF care efectueaza operatii de cimentare la sonda
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43612000-6 - Piese pentru utilaje de sonde de extractie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 598, 397RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1935 Denumirea: PIESE DE SCHIMB PENTRU ECHIPAREA AGREGATULUI DE CIMENTARE ACF 700
V.1) Data atribuirii contractului 11.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PETAL S.A.
Adresa postala: STR. A.I.CUZA, NR.99, Localitatea: Husi, Cod postal: 735100, Romania, Tel. 0744583893, Email: [email protected], Fax: 0235481342, Adresa internet (URL): www.petal.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1452179.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1441629.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25
Contract nr: 1940 Denumirea: PIESE DE SCHIMB PENTRU ECHIPAREA AGREGATULUI DE CIMENTARE ACF 700
V.1) Data atribuirii contractului 12.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SUTECH S.R.L.
Adresa postala: P-ta Regele Ferdinand I, nr.7, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Tel. +40 269839262, Email: [email protected], Fax: +40 269839268
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 188362.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 156768.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
24, 26
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Se va prezenta proiectul de contract completat cu datele de identificare, semnat si stampilat de reprezentantul oficial al ofertantului, sau o declaratie pe propria raspundere ca ofertantul a luat la cunostiinta de clauzele contractuale obligatorii.Se permite formularea de amendamente la contract odata cu depunerea ofertei, cu respectarea prevederilor art.36, alin.(2), lit.(b), din H.G.925/2006
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. ? S.I.R.C.O.S.S. ? Birou Juridic
Adresa postala: Soseaua Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Tel. +4 0269805156, Email: [email protected], Fax: +4 0269830283
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.09.2013 11:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer