Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - " Piese pentru motoare si generatoare electrice :« Borne generator 330 MW; Senzori ( traductoare ) :« Traductoare; proximitoare »,; Piese pentru aparate de distributie sau de control al energiei electrice :« Contactor static »,; Robinete si vane:« Robinet


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
129.762 RON

Castigatorul Licitatiei: SMARTECH CONSULT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140369/08.01.2013
Informatii anunt de participare asociat 132436
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. societate administrata in sistem dualist, prin SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI , STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Produse, Tel. +40 253372556-306, In atentia: sing.Mihaescu Gheorghe, Email: [email protected], Fax: +40 0253371590, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
" Piese pentru motoare si generatoare electrice : « Borne generator 330 MW; Senzori ( traductoare ) : « Traductoare; proximitoare », ; Piese pentru aparate de distributie sau de control al energiei electrice : « Contactor static », ; Robinete si vane: « Robinete de inchidere, ventile de inchidere », ; Piese pentru aparate de distributie sau de control al energiei electrice : « Contactori, butoane de comanda », ; Cabluri de joasa tensiune: « Conductor VLPY»
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. ? Sucursala Electrocentrale Rovinari, Depozitul Central al Termocentralei.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
"« Borne generator 330 MW », codCPV 31161000-2;« Traductoare; proximitoare », codCPV 35125100-7;« Contactor static », codCPV 31230000-7;« Robinete de inchidere, ventile de inchidere », codCPV 42131000-6; « Contactori, butoane de comanda », codCPV 31230000-7;« Conductor VLPY», codCPV 31321210-7", cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31161000-2 - Piese pentru motoare si generatoare electrice (Rev.2)
31230000-7-Piese pentru aparate de distributie sau de control al energiei electrice (Rev.2)
31321210-7-Cablu de joasa tensiune (Rev.2)
35125100-7-Senzori (Rev.2)
42131000-6-Robinete si vane (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
129, 761.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 744/ER Denumirea: Senzori( traductoare ) : « Traductoare; proximitoare
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 23
Numarul de oferte admisibile 18
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SMARTECH CONSULT S.R.L.
Adresa postala: Sos. Pantelimon, nr.229, Bl. 69, Sc.1, et.7, Apt.40, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021602, Romania, Tel. 021 224 80 40, Email: [email protected];[email protected], Fax: 021 224 80 40
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 139700.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 111900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 745/ER Denumirea: Piese pentru aparate de distributie sau de control al energiei electrice : « Contactor staticELR
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 23
Numarul de oferte admisibile 18
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MARSAT GROUP COMERCIAL S.R.L.
Adresa postala: STR. TERMOCENTRALEI, NR. 2, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210233, Romania, Tel. 0253/210047, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0253/210132, Adresa internet (URL): www.marsat.com.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2933.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 5
Contract nr: 746/ER Denumirea: Robinete si vane: « Robinete de inchidere, ventile de inchidere », codCPV 42131000-6; Cabluri de jo
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 23
Numarul de oferte admisibile 18
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROTERMOMETRIA S.R.L.
Adresa postala: Str. 1 Decembrie 1918, nr.44, Localitatea: Pascani, Cod postal: 705200, Romania, Tel. 0232761957, Email: [email protected], Fax: 0232761828
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18300.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12948.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4, 6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile solicitate, conform Legii nr. 346/2004, art. 16, aliniat 2.2. Ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni asupra proiectului de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in O.U.G. nr. 34/2006 si H.G. 925/2006 (cu modificarile ulterioare). Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul nu poate prezenta propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective, conform prevecerilor Art. 36, aliniatul 2, litera b) dinH.G. 925/20063. In cazul ofertantilor ce prezinta oferta individuala+sustinere, oferta comuna ca asociati, oferta comuna+sustinere, cerintele privind situatia personala, Capacitatea de executare a activitatii profesionale, Situatia economica si financiara , se aplica conform Anexei nr. 2 din Ordinul 509/2011 al ANRMAP publicat in M.O. partea I nr. 687/28.09.2011.4. La sedinta de deschidere vor fi respinse ofertele care se afla in una din situatiile de laart. 33, alin. 3 din H.G. 925/20065. Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau dupa caz cu privire la evaluarea ofertelor va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.6.In cazul ofertelor admisibile si potential castigatoare clasate pe primul loc, cu preturi egale, se va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai acestor ofertanti pana la stabilirea ofertei castigatoare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253372590
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.01.2013 13:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer