Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - „ Proiectare+executie lucrarea " Prima infiintare sistem de canalizare si statii de epurare a apei si modernizare de drumuri comunale, respectiv servicii de verficare tehnica a proiectarii, proiect finantat din fonduri structurale in comuna Smardan, jud


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.362.605 RON

Castigatorul Licitatiei: VEGA'93 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 85433/16.11.2009
Informatii anunt de participare asociat 72296
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Smardan, judetul Galati(Comuna Smardan)
Adresa postala:  sat Smardan, comuna Smardan, judetul Galati, Localitatea:  Smardan, Cod postal:  807275, Romania, Punct(e) de contact:  Costica Stroea, Tel. 0236/830020, Email:  [email protected], Fax:  0236/830020, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
„ Proiectare+executie lucrarea " Prima infiintare sistem de canalizare si statii de epurare a apei si modernizare de drumuri comunale, respectiv servicii de verficare tehnica a proiectarii, proiect finantat din fonduri structurale in comuna Smardan, judetul Galati "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Smardan, Judetul Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului este de a se executa Proiectare+executie lucrarea " Prima infiintare sistem de canalizare si statii de epurare a apei si modernizare de drumuri comunale, proiect finantat din fonduri structurale in comuna Smardan, judetul Galati ", respectiv servicii de verficare tehnica a proiectarii.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232440-8-Lucrari de constructii de conducte de ape reziduale (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 362, 605RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pret (financiar)
50%
Descriere:
2.
caracteristici de calitate, tehnice si functionale
15%
Descriere:
3.
caracteristici de mediu
15%
Descriere:
4.
termen de executie
10%
Descriere:
5.
angajarea de personal in vederea executarii contractului din randul somerilor locali
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3100 Denumirea: contract de lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 10/20/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VEGA'93 S.R.L.
Adresa postala:  STR.SIDERURGISTILOR, NR.7, (TRONSON 4, INCINTA"VEGA HOLDING"), BL.PS1B, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800684, Romania, Tel. 0236/473105, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0236/473087, Adresa internet (URL):  www.vega93.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9835230.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7362605.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralaproiect " Prima infiintare sistem de canalizare si statii de epurare a apei si modernizare de drumuri comunale, proiect finantat din fonduri structurale in comuna Smardan, judetul Galati "
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021-310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Galati, Sectia de Contencios- Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Str. Brailei nr. 153, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800367, Romania, Tel. 0236 – 460227, Fax:  0236 - 469027
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local al comunei Smardan
Adresa postala:  Str. principala nr. 4, comuna Smardan, judetul Galati, Localitatea:  Smardan, Cod postal:  807275, Romania, Tel. 0236 - 830035, Email:  [email protected], Fax:  0236 - 830020
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.11.2009 10:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer