Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ? Sistem de detectie gaze stationare Crowcon compus din centrale de alarmare Gasmonitor, butoane manuale de alarmare, detectoare de incendiu Apollo Fire si detectoare de flacara Omniguard?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
290.140 RON

Castigatorul Licitatiei: SYSCOM - 18 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144296/30.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138791
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: SISGN PLOIESTI, Str. GHE . GR. CANTACUZINO , NR. 184, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100492, Romania, Punct(e) de contact: MADALINA MOISE, Tel. +40 244503720, Email: [email protected], Fax: +40 244545230, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
? Sistem de detectie gaze stationare Crowcon compus din centrale de alarmare Gasmonitor, butoane manuale de alarmare, detectoare de incendiu Apollo Fire si detectoare de flacara Omniguard?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: BUTIMANU, SARMASEL, BALACEANCA, URZICENI M1 SI ME, SECTIA INMAGAZINARE SUD, ATELIER INMAGAZINARE OLTENIA
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PRESTARI SERVICII? Sistem de detectie gaze stationare Crowcon compus din centrale de alarmare Gasmonitor, butoane manuale de alarmare, detectoare de incendiu Apollo Fire si detectoare de flacara Omniguard"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50413100-4 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de detectare a gazului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
290, 140RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1564 Denumirea: Sistem de detectie gaze stationare Crowcon compus din centrale de alarmare Gasmonitor, butoane manua
V.1) Data atribuirii contractului 30.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SYSCOM - 18 S.R.L.
Adresa postala: str. Av. Stefan Protopopescu, nr. 10, bl. 4, sc. A, parter, ap. 2, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011728, Romania, Tel. 021/3169179;021/3102679, Email: [email protected], Fax: 021/3102679, Adresa internet (URL): www.syscom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 299910.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 290140.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Pretul platit pentru achizitiile de ocazie
Valoare fara TVA: 290, 140 RON
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care in urma licitatiei electronice vor fi mai multe oferte cu acelasi pret (cel mai scazut) autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis pentru departajarea ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL PRAHOVA - SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: STR GHE LAZAR 6, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100200, Romania, Tel. +40 244503101, Fax: +40 244545230, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC din cadrul S.I.S.G.N. PLOIESTI
Adresa postala: STR.GHE.GR.CANTACUZINO, NR. 184, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100492, Romania, Tel. +40 244503101, Fax: +40 244545230
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2013 13:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer