Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - -Spalat materiale textile , salubrizare spatii sdministrative si dormitoare de personal ''


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
542.742 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ISAL TIM SRL
Anunt de atribuire numarul 145671/26.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140392
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: Str. Garii., nr.2a, Localitatea: Timisoara, Cod postal: RO-300166, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel. +40 0731990442, In atentia: Sandu Glujdea, Email: [email protected], Fax: +40 0372561611, Adresa internet (URL): -, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
-Spalat materiale textile , salubrizare spatii sdministrative si dormitoare de personal ''
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: subunitatile STFC Timisoara
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-Spalat materiale textile , salubrizare spatii sdministrative si dormitoare de personal din subunitatile STFC Timisoara ''
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
98310000-9 - Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)
90600000-3-Servicii de curatenie si igienizare in mediu urban sau rural si servicii conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
542, 742.44RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 77 Denumirea: Spalat material textil si sal. spatii adm. si dormitoare de personal in subunitatile STFC Timisoara
V.1) Data atribuirii contractului 23.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ISAL TIM SRL
Adresa postala: STR.ORION , NR. 26, SC. B, AP.1., Localitatea: TIMISOARA, Cod postal: 300706, Romania, Tel. 037497988, Email: [email protected], Fax: 0374097575
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 543678.75 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 542742.44 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
-Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertei. Orice oferta valabila pt o perioada mai mica decat cea precizata in prezenta fisa de date a achizitiei va fi respinsa ca fiind neconforma. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor Note: a. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. b.ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. c.ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. - Limba de redactare a ofertei si a propunerii tehnice si financiare -Romana - Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. Documentatia este accesibila gratuit la adresa www.e-licitatie.ro
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
STFC Timisoara - Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Garii. nr 2a , ,Localitatea: Timisoara, Cod postal: RO-300166, Romania, Tel. +04 0731990447, Email: [email protected], Fax: +04 0372561611
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2013 14:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer