Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,, Transparenta si Eficacitate - Imbunatatirea si modernizarea relatiei cu locuitorii comunei Cumpana prin introducerea unui program informatic pentru buna gestionare a documentelor in cadrul primariei?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
859.914 RON

Castigatorul Licitatiei: SC SOFTWIN SRL
Anunt de atribuire numarul 107026/05.01.2011
Informatii anunt de participare asociat 98702
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CUMPANAJUDETULCONSTANTA
Adresa postala:  Soseaua Constantei nr. 132, Localitatea:  Cumpana, Cod postal:  907105, Romania, Punct(e) de contact:  PIRVU PAULA, Tel. 0241730788, In atentia:  PIRVU PAULA, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0241739003 int.108, Adresa internet (URL):  www.primaria-cumpana.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
, , Transparenta si Eficacitate - Imbunatatirea si modernizarea relatiei cu locuitorii comunei Cumpana prin introducerea unui program informatic pentru buna gestionare a documentelor in cadrul primariei?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul Primariei Cumpana, Sos. Constantei nr. 132
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
, , Transparenta si Eficacitate - Imbunatatirea si modernizarea relatiei cu locuitorii comunei Cumpana prin introducerea unui program informatic pentru buna gestionare a documentelor in cadrul primariei?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72212218-0 - Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
859, 914RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere:
2.
Propunerea tehnica
70%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7872/27.08.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S172-263578din04.09.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11093 Denumirea: Transparenta si eficacitate
V.1) Data atribuirii contractului 11/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SOFTWIN SRL
Adresa postala:  BUCURESTI, STR MAGURICEA, NR.20, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  014234, Romania, Tel. 0212330780, Email:  [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 859914.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL CONSTANTA
Adresa postala:  Str Traian nr.31, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900742, Romania, Tel. 0241551345, Email:  [email protected], Fax:  0241619628, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Constanta
Adresa postala:  Str. Traian nr.31, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900742, Romania, Tel. 0241551345, Email:  [email protected], Fax:  0241619628, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/instantaprezentare.aspx?idinstitutie=118
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic Primaria Cumpana
Adresa postala:  Soseaua Constantei, nr. 132 Comuna Cumpana, Judetul Constanta, Localitatea:  Cumpana, Cod postal:  907105, Romania, Tel. 0241730788, Email:  [email protected], Fax:  0241739003, Adresa internet (URL):  www.primaria-cumpana.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.01.2011 10:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer