Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ? ULEIURI PENTRU COMPRESOARE ?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
912.189 RON

Castigatorul Licitatiei: CHEVRON ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 131779/01.03.2012
Informatii anunt de participare asociat 122028
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. GHE . GR. CANTACUZINO , NR. 184, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100492, Romania, Punct(e) de contact: Madalina Moise, Tel. +40 244503720, Email: [email protected], Fax: +40 244545230, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
? ULEIURI PENTRU COMPRESOARE ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: 1)- LOT 1 -Atelier de inmagazinare TRANSILVANIA-Statia de comprimare gaze SARMASEL, Comuna SARMASEL , Jud. MURES;2)-LOT 2 ? a)Statia de Compresoare URZICENI, Jud IALOMITA si lab)Statia de Compresoare BALACEANCA , Jud. ILFOV;
3)- LOT 3 - Statia de Compresoare BUTIMANU, Comuna BUTIMANU, Jud. DAMBOVITA ;
4)- LOT 4 -laStatia de Compresoare BUTIMANU Comuna BUTIMANU Jud. DAMBOVITA
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE PRODUSE ? ULEIURI PENTRU COMPRESOARE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09211200-3 - Uleiuri pentru compresoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
912, 189RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6 Denumirea: " ULEI PENTRU COMPRESOARE LOT 4 "
V.1) Data atribuirii contractului 25.01.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CHEVRON ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Gheorghe Moceanu nr.9, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011924, Romania, Tel. 021 5996101, Email: [email protected], Fax: 021 2312296
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 120000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 84179.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 4 Denumirea: "ULEI PENTRU COMPRESOARE LOT 1"
V.1) Data atribuirii contractului 25.01.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MONDO TRADE S.R.L.
Adresa postala: STR. Gheorghe Doja nr. 225, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540228, Romania, Tel. +40 265253444, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 265253047, Adresa internet (URL): www.mondotrade.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 860000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 755500.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 5 Denumirea: "ULEI PENTRU COMPRERSOARE LOT 2 SI LOT 3 "
V.1) Data atribuirii contractului 25.01.2012
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
X-OIL GRUP S.R.L.
Adresa postala: str.Alexandru Deparateanu, nr.17, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100133, Romania, Tel. 0244-594904, Email: [email protected], Fax: 0244-591371, Adresa internet (URL): www.xoil.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 92000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 72510.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Date limita de primire a solicitarilor de clarificari : cu 9 zile inaintea datei de depunere a ofertelor .Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: cu 6 zile inaintea datei de depunere a o fertelor .In cazul in care in urma licitatiei electronice vor fi mai multe oferte cu acelasi pret (cel mai scazut) autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis pentru departajarea ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC din cadrul S.I.S.G.N. PLOIESTI
Adresa postala: STR.GHE.GR.CANTACUZINO, NR. 184, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100492, Romania, Tel. +40 244503101, Fax: +40 244545230
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2012 09:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer