Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ? VERIFICARE SI ADAPTARE SOFT ?URI PENTRU SLC SI CONTROL LOGIX ALLEN BRADLEY AFERENTE INSTALATIEI DE AUTOMATIZARE (M1;M2;M3) DIN STATIA DE COMPRIMARE GAZE BUTIMANU ?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
69.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ROCONSULT TECH SRL
Anunt de atribuire numarul 147664/06.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143219
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: STR GHE GR CANTACUZINO 184, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100492, Romania, Punct(e) de contact: Madalina Moise, Tel. +40 244503101, Email: [email protected], Fax: +40 244545230, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
? VERIFICARE SI ADAPTARE SOFT ?URI PENTRU SLC SI CONTROL LOGIX ALLEN BRADLEY AFERENTE INSTALATIEI DE AUTOMATIZARE (M1;M2;M3) DIN STATIA DE COMPRIMARE GAZE BUTIMANU ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Statia de comprimare gaze
Butimanu
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
VERIFICARE SI ADAPTARE SOFT ?URI PENTRU SLC SI CONTROL LOGIX ALLEN BRADLEY AFERENTE INSTALATIEI DE AUTOMATIZARE (M1;M2;M3) DIN STATIA DE COMPRIMARE GAZE BUTIMANU
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50413000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de control (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
69, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3112 Denumirea: VERIFICARE SI ADAPTARE SOFT ?URI PENTRU SLC SI CONTROL LOGIX ALLEN BRADLEY AFERENTE INSTALATIEI DE A
V.1) Data atribuirii contractului 06.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ROCONSULT TECH SRL
Adresa postala: Str. Dreptatii Nr10, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100132, Romania, Tel. +40 722683013, Email: [email protected], Fax: +40 344142753, Adresa internet (URL): www.roconsult-tech.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 134400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 69000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Orice solicitare de clarificare catre autoritatea contractanta din partea operatorului economic se face prin fax: +40244545230. Raspunsul autoritatii contractante va fi publicat in SEAP .Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.2. In cazul in care dupa etapa finala de licitatiei electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajari ofertelor
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC din cadrul S.I.S.G.N. PLOIESTI
Adresa postala: STR GHE GR CANTACUZINO 184, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100492, Romania, Tel. +40 244503101, Fax: +40 244545230
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2014 12:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer