Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - 09/09/08 R Alimentare cu energie electrica locuinte MAN Cazarma 320 sos. Antiaeriana nr. 6 (fost nr. 38) , sector 5 , Bucuresti ETAPA IA , ETAPA III si ETAPA V


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.645.161 RON

Castigatorul Licitatiei: GENERAL ELECTRO PROEXIM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 87836/07.01.2010
Informatii anunt de participare asociat 75394
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii si Antreprize, Tel.021-2065073, In atentia: Carmen Iancu, Email: [email protected], Fax: 021-3175980, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
09/09/08 R Alimentare cu energie electrica locuinte MAN Cazarma 320 sos. Antiaeriana nr. 6 (fost nr. 38) , sector 5 , Bucuresti ETAPA IA , ETAPA III si ETAPA V
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: sos. Antiaeriana nr. 6 (fost nr.38) , sector 5 , Bucuresti
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de montare si echipare posturi de transformare prefabricate , de canalizare LES mt , lucrari in statia Salaj 110/20/10 kV si in statia Panduri 110/20
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315500-3 - Instalatii de tensiune medie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 645, 161.25RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SA269/2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4337 Denumirea: AEE locuinte MAN Cazarma sos.Antiaeriana etapa IA, III si V
V.1) Data atribuirii contractului 11/20/2009
V.2) Numarul de oferte primite 13
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL ELECTRO PROEXIM S.R.L.
Adresa postala: STR.CAINENI, NR.20, SECT.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0100, Romania, Tel.021/2225059, Email: [email protected], Fax: 021/2225059, Adresa internet (URL): www.gep.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4222503.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2645161.25 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOSNR. 6, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Fax: 021-3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5 , sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania, Tel.0213195180, Fax: 0213321240
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Enel Distributie Muntenia S.A.- ServiciulAchizitii si Antreprize
Adresa postala: Bd-ul I. Mihalache nr. 41-43, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel.021-2065308, Fax: 021-3172400
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.01.2010 14:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer