Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?11 Studii Tehnico-Economice de evaluare a resurselor si rezervelor de gaze naturale in anul 2012?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
283.900 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ADDECO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 134529/05.06.2012
Informatii anunt de participare asociat 125235
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS, NR.4, ,Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel. +40 269201947, In atentia: Liliana Deliceanu, Email: [email protected], Fax: +40 269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?11 Studii Tehnico-Economice de evaluare a resurselor si rezervelor de gaze naturale in anul 2012?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sediul SNGN Romgaz SA, Medias, P-ta C.I. Motas, nr. 4
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea serviciilor de elaborare a studiilor de evaluare a resurselor geologice si rezervelor de gaze naturale si a performantelor in exploatare a zacamintelor comerciale.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71351100-4 - Servicii de pregatire si de analiza de carotaj (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
283, 900RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10S Denumirea: 11 Studii - Lotul 1
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ADDECO S.R.L.
Adresa postala: Ploiesti, Str. Democratiei, nr. 86, bl. H3, sc. A, et. 1, ap. 6, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 0000, Romania, Tel. +40244575681, Fax: +40244575681
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 45000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 11S Denumirea: 11 Studii - Lotul 2
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ADDECO S.R.L.
Adresa postala: Ploiesti, Str. Democratiei, nr. 86, bl. H3, sc. A, et. 1, ap. 6, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 0000, Romania, Tel. +40244575681, Fax: +40244575681
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 55000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 12S Denumirea: 11 Studii - Lotul 3
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ADDECO S.R.L.
Adresa postala: Ploiesti, Str. Democratiei, nr. 86, bl. H3, sc. A, et. 1, ap. 6, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 0000, Romania, Tel. +40244575681, Fax: +40244575681
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 45000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 13S Denumirea: 11 Studii - Lotul 7
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ADDECO S.R.L.
Adresa postala: Ploiesti, Str. Democratiei, nr. 86, bl. H3, sc. A, et. 1, ap. 6, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 0000, Romania, Tel. +40244575681, Fax: +40244575681
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 34000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 14S Denumirea: 11 Studii - Lotul 10
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ADDECO S.R.L.
Adresa postala: Ploiesti, Str. Democratiei, nr. 86, bl. H3, sc. A, et. 1, ap. 6, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 0000, Romania, Tel. +40244575681, Fax: +40244575681
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 31000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10
Contract nr: 15S Denumirea: 11 Studii - Lotul 11
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ADDECO S.R.L.
Adresa postala: Ploiesti, Str. Democratiei, nr. 86, bl. H3, sc. A, et. 1, ap. 6, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 0000, Romania, Tel. +40244575681, Fax: +40244575681
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 34000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11
Contract nr: 16S Denumirea: 11 Studii -Lotul 8
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Bekata Consulting S.R.L.
Adresa postala: Campina, Str. Schelelor, nr. 3, bl. A6, sc. D, et. 1, ap. 7, jud. Prahova, Localitatea: Campina, Cod postal: 0000, Romania, Tel. 0722532627, Fax: +40244333958
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 40000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 17S Denumirea: 11 Studii - Lotul 9
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Bekata Consulting S.R.L.
Adresa postala: Campina, Str. Schelelor, nr. 3, bl. A6, sc. D, et. 1, ap. 7, jud. Prahova, Localitatea: Campina, Cod postal: 0000, Romania, Tel. 0722532627, Fax: +40244333958
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 40000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
Contract nr: 18S Denumirea: 11 Studii - Lotul 6
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ENGINEERING PRODUCTION&TRADING S.R.L.
Adresa postala: Bucuresti, Str. Bd. Chisinau, nr. 11, bl. A3 bis, sc. 2, ap. 46, Sector 2, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0000, Romania, Tel. +40212555531, Fax: +40212555531
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 45000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 37000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 19S Denumirea: 11 Studii - Lotul 5
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Geopetrol S.A.
Adresa postala: Ploiesti, Str. Calea Bucuresti, nr. 37, cod postal 100520, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 0000, Romania, Tel. +40244513777, Fax: +40244575412
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 45000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 20S Denumirea: 11 Studii - Lotul 4
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Petrolifera Muntenia S.R.L.
Adresa postala: Campina, Str. Victoriei nr. 4, bl. ICPT, sc. B, et. 1, ap. 7, jud. Prahova, ,Localitatea: Campina, Cod postal: 0000, Romania, Tel. 0723514559
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 60000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, atunci va fi declarata castigatoare oferta cu cel mai mic pret. Daca si preturile sunt egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS ? Serviciul Licitatii
Adresa postala: P-ta Constantin Motas, nr. 4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel. +40 269201947, Email: [email protected], Fax: +40 269844184
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.06.2012 15:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer