Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - 19.1.1 Servicii pentru Construirea de noi locatii pentru Politia de Frontiera (PFR) si modernizarea anumitor locatii existente - 19.1.1.3 IJPF Maramures Sediul SPF Viseul de Sus


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
56.500 EUR

Castigatorul Licitatiei: S.C. BIROU DE ARHITECTURA PINTILIE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 70311/27.05.2009
Informatii anunt de participare asociat 61914
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Economiei si Finantelor
Adresa postala: Bd. Mircea Voda nr. 44, intrarea B, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Punct(e) de contact: Oficiul de Plati si Contractare Phare, Tel.(+40)21.326.55.55 / int. 216, 219, In atentia: Cristian Curculescu, Email: [email protected], Fax: 00 40 21 326 87 09; 326 8730, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
19.1.1Servicii pentru Construirea de noi locatii pentru Politia de Frontiera (PFR) si modernizarea anumitor locatii existente - 19.1.1.3IJPFMaramures Sediul SPF Viseul de Sus
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sediul IGPF Bucuresti, Amplasamentul Sectorul Politiei de Frontiera Viseul de Sus - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de servicii de proiectare pentru obiectivul Sediul SPF Viseu de Sus - Maramures care sa cuprinda: -intocmirea documentatiilor tehnico-economice fazele P.A.C., P.T., D.D.E., Caiet de sarcini, expertiza tehnica in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr.10/1995, HG 28/2008, ORDIN 913/2005, LEGEA 50/1991, Normele si Instructiunile Tehnice in vigoare)-intocmirea documentatiei pentru avize, acorduri si autorizatia de construire, documentatii teren acolo unde este cazul, studii si documentatii necesare pentru punerea in opera a obiectivului (studii de evaluare a impactului asupra mediului-in conformitate cu directiva U.E. nr. 97/11/CCE , OUG 195/2005, ORDINUL NR.860/2002 si HG 918/2002, etc.)- intocmite in 2 exemplare. Proiectantul va obtine toate avizele necesare conform certificatului de urbanism;
-intocmire caiet de sarcini si documentatie de atribuire in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si a formularelor ce vor fi puse la dispozitia ofertantului castigator, pentru lansarea licitatiei de achizitie de lucrari;
-asigurarea verificarii proiectului de verificatori tehnici atestati;
-asistenta tehnica din partea proiectantului asigurata pe toata perioada de executie a lucrarii in baza proiectului mai sus mentionat;
-elaborarea instructiunilor de exploatare;
-includerea in documentatie a masurilor de protectia muncii si P.S.I. pentru obiectivul de investitii prezentat.Toate activitatile vor fi executate cu respectarea prevederilor, normativelor, reglementarilor tehnice si legislatiei nationale in vigoare la data atribuirii contractului (Legea nr.10/1995, HG 28 / 2008, ORDIN 913/2005, LEGEA 50/1991, HG 28/2008, Norme si Instructiuni Tehnice in vigoare, directiva U.E. nr. 97/11/CCE, OUG 195/2005, ORDINUL NR.860/2002 si HG 918/2002, etc)Nota: Continutul detaliat poate fi consultat din caietul de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
56, 500EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
RO-FSCH-19.1.1, Contract19.1.1.5
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S252-338139din30.12.2008
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2008/S131-175136din09.07.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 19.1.1.3/ 66 / 05.05.2009 Denumirea: RO-FSCH - 19.1.1.3IJPF Maramures Sediul SPF Viseul de Sus
V.1) Data atribuirii contractului 4/15/2009
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. BIROU DE ARHITECTURA PINTILIE S.R.L.
Adresa postala: Str. Leonida, Nr.5, Sector 2, Cod 020555, Bucuresti RomaniaIn atentia: Bogdan Alexandru Pintilie, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020555, Romania, Tel.021 211 01 91, Email: [email protected], Fax: 021 211 01 91, Adresa internet (URL): http: //www.bap.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 170000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 56500.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 235, 068.25 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 25500.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
SC B&D Global Construct SRL: Subcontractat in valoare de 10.800 Euro;SC Smart Design Instalatii SRL: Subcontractat in valoare de 14.700 Euro.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FACILITATEA SCHENGEN, Proiectul RO-FSCH-19 Modernizarea si reconfigurarea patrimoniului imobiliar pentru a corespunde noilor cerinte ale supravegherii si controlului la frontierele externe
VI.2) Alte informatii
Durata acestui contract este de 3 luni, la care se adauga perioada de implementare a contractului de lucrari corespunzator acestor servicii, dar nu mai tarziu de 30 septembrie 2010
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021-310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021-310.46.42, Adresa internet (URL): www. cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Ministerul Finantelor Publice Oficiul de Plati si Contractare Phare
Adresa postala: B-dul Mircea Voda nr.44, intrarea B, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel.(+40)21.326.55.55 int. 615; 614, Email: [email protected], Fax: (+40)21.326.87.30; (+40)21.326.87.09, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art. 256 ^2 alin (1) lit.a) si 281 (1) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Finantelor Publice Oficiul de Plati si Contractare Phare
Adresa postala: B-dul Mircea Voda nr.44, intrarea B, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel.(+40)21.326.55.55 int. 615; 614, Email: [email protected], Fax: (+40)21.326.87.30; (+40)21.326.87.09, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.05.2009 19:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer