Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - 1.Sistem COLPRO format din 4 module; 2.Cort multifunctional


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.376.333 RON

Castigatorul Licitatiei: STIMPEX S.A.
Anunt de atribuire numarul 13202/06.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 23500
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Departamentul pentru Armamente
Adresa postala: str.Drumul Taberei nr.9-11, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 77302, Romania, Punct(e) de contact: GAVRILA RAZVAN, Tel.021-319.58.58/2279, Email: [email protected], Fax: 021-3149333
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
1.Sistem COLPRO format din 4 module; 2.Cort multifunctional
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Romania, Campia Turzii, Ploiesti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1. Sistem de protectie colectiva COLPRO format din 4module de baza - 1 complet2. Ansamblu cort multifunctional - 3 complete
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
29852200-8 - Echipament de protectie (Rev.1)
28812110-1-Parti de adaposturi (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 376, 333RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2007/S58-071263din23.03.2007
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2007/S54-066494din17.03.2007
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8525 Denumirea: Contract furnizare ansamblu cort multifunctional
V.1) Data atribuirii contractului 11/2/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
STIMPEX S.A.
Adresa postala: Str. Nicolae Teclu nr. 46-48, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032368, Romania, Tel.021-345.66.48, Email: [email protected], Fax: 021-345.15.41
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1376333.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Deoarece S.C. Stimpex S.A Bucuresti a fost declarat castigator si pentru produsul Sistem de protectie colectiva-COLPRO, reprezentantii firmei nu s-au prezentat pentru semnarea contractului in termenul de valabilitate a ofertei. Ca urmare, autoritatea contractanta a luat masurile prevazute de legislatia in vigoare pentru aceste situatii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: bdul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021-3104641, Fax: 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Bucuresti
Adresa postala: Sos. Oltenitei, nr. 107-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041318, Romania, Tel.021-3323564, Fax: 021-3321240
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Apararii-Departamentul pentru armamente, Compartimentul juridic
Adresa postala: Str. Drumul Taberei, nr. 9-11, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2008 08:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer