Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - 913 / 50228 Retehnologizare si telecontrol statia 110/20 kV Buftea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
613.800 RON

Castigatorul Licitatiei: ELMET CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 92006/08.03.2010
Informatii anunt de participare asociat 79607
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Achizitii si Antreprize, Tel.021-2065085, In atentia: Nicoleta Popovici, Email: [email protected], Fax: 021-3175980, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
913 / 50228 Retehnologizare si telecontrol statia 110/20 kV Buftea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasul Buftea, jud. Ilfov
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Caracteristici generale: -Prezenta documentatie cuprinde lucrarile de retehnologizare care se vor realiza atat pe partea de 110 kV cat si pe partea de MT pentru introducerea statiei in sistemul de telecontrol si alinierea echipamentelor la cerintele impuse de ENEL.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315300-1 - Instalatii de distributie de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
613, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Durata de executie
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SA 311
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24 Denumirea: 913 / 50228 Retehnologizare si telecontrol statia 110/20 kV Buftea
V.1) Data atribuirii contractului 2/2/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELMET CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str.23 August, Nr. 174, Localitatea: Buftea, Cod postal: 070000, Romania, Tel.0212241015, Email: [email protected], Fax: 0212241013, Adresa internet (URL): www.elmet-group.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7027112.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 613800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel -Sectia Contencios Administrativ si Fiscal Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/319.51.80, Fax: 021/319 .51. 83
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Enel Distributie Muntenia SA Bucuresti Serv. Achizitii Antreprize
Adresa postala: Bd-ul. I. Mihalache nr. 41- 43, sector 1, Corpul C, Etaj 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel.021/2065085, Fax: 021/317.59.80
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.03.2010 15:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer