Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - 913/50224-Retehnologizare si telecontrol Statia 110/20 kV Caciulati


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
550.000 RON

Castigatorul Licitatiei: GENERAL ELECTRO PROEXIM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 90939/03.02.2010
Informatii anunt de participare asociat 77587
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Serviciu Achizitii si Antreprize, Tel.021-2065073, In atentia: Carmen Iancu, Email: [email protected], Fax: 021-3175980, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
913/50224-Retehnologizare si telecontrol Statia 110/20 kV Caciulati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: judetul Ilfov localitatea Caciulati
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-lucrari de retehnologizare a statiei : a).partea de 110 kV : montare 2 celule de linie, 2 celule de trafo putere si doua transformatoare de putere110/20 kV 40 MVAb).partea de medie tensiune: panourile de servicii proprii , bateria de acumulatori , statia de energie, panourile de protectii IT , automatizare si telecontrol se amplaseaza intr-un container montat in exteriorul statiei.Tratarea neutrului se face cu BS cate una pe fiecare sectie de bare racordate fiecare printr-un TFN/SA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315300-1 - Instalatii de distributie de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
550, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Durata de executie
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SA284
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 25 Denumirea: Retehnologizare si telecontrol Statia 110/20 kV Caciulati
V.1) Data atribuirii contractului 2/2/2010
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL ELECTRO PROEXIM S.R.L.
Adresa postala: STR.CAINENI, NR.20, SECT.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0100, Romania, Tel.021/2225059, Email: [email protected], Fax: 021/2225059, Adresa internet (URL): www.gep.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11073767.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 550000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Doc.de atrib.in forma scrisa, neatasata pe SEAP va fi pusa la dispoz.op.ec.interesati in mod GRATUIT-pe baza de "Scrisoare de intentie" transmisa pe fax 021/3175980, dupa max 3 zile de la transmiterea ei.Documentatia se ridica din Bd-ul I.Mihalache nr.41-43, sector 1, corp C, etaj 1.Autoritatea contractanta pune la dispozitie echipamentele electrice.Valoarea echipamentelor puse la dispozitie de catre beneficiar este :10.048.491 lei fara TVA , conform Caiet Sarcini.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel -Sectia Contencios Administrativ si Fiscal Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/319.51.80, Fax: 021/319 .51. 83
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Enel Distributie Muntenia S.A.- ServiciulAchizitii si Antreprize
Adresa postala: Bd-ul I. Mihalache nr. 41-43, sector 1, corp C, etaj 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel.021-2065073, Fax: 021-3175980
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2010 07:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer