Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - 913/50507"Modernizare si instalatii de telecontrol mt in PTuri UTR BUCURESTI-UO Sud"


Anunt de participare (utilitati) numarul 100120/17.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Punct(e) de contact:  DIRECTIA PROCUREMENT, Tel. 021-2065083, In atentia:  CAMELIA NAGHI, Email:  [email protected], Fax:  021-3175980, Adresa internet (URL):  www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SCENEL Distributie Muntenia S.A.
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Sector 1, corp C, etaj 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Punct(e) de contact:  DIRECTIA PROCUREMENT, Tel. 021-2065083, In atentia:  CAMELIA NAGHI, Fax:  021-3175980
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SCENEL Distributie Muntenia S.A.
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Sector 1, corp C, etaj 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Punct(e) de contact:  DIRECTIA PROCUREMENT, Tel. 021-2065083, In atentia:  CAMELIA NAGHI, Fax:  021-3175980
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SCENEL Distributie Muntenia S.A.
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Sector 1, corp C, etaj 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Punct(e) de contact:  DIRECTIA PROCUREMENT, Tel. 021-2065083, In atentia:  CAMELIA NAGHI, Fax:  021-3175980
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
AGENT ECONOMIC
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
913/50507"Modernizare si instalatii de telecontrol mt in PTuri UTR BUCURESTI-UO Sud"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bucuresti, Unitatea teritoriala Sud
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile constau in :
Partea de telecontrol: demontare celule existente;
Inlocuire tronsoane de cablu mt cu izolatie de hartie impregnata in ulei pozitionate in iteriorul cabinei cu cablu unificat de tip extrus 3x1x185mmp;
Executarea lucrarilor de adaptare a canalelor de cabluri in asa fel incat sa fie garantata pozarea corecta a noilor celulesi legarea cablurilor de mt la acestea;
Pozarea noilor celule unificate care vor fide tip unificat (DY803/4 pentru celulele LE, DY803/2 pentrru celulele T, DY803/3 pentru celulele UT, DY 803/5 pentru celule RC);
Montarea aparatajelor destinate semnalarilor tronsoanelor defecte (RG-DAT) , cele necesare telecontrolului in post (UP si GSM) si tabloul de servicii auxiliare destinate alimentariicomponentelor mai sus amintite;
Furnizarea si montarea de senzoricu raze infrarosiicuprinzand si cablurile de legatura.
Partea de reducere pierderi: In fiecare post interesatde lucrarise va prevede pe langa aceasta:
Inlocuirea transformatorului existent ce transformator unificat de ultima generatie avandpierderi reduse;
Refacerea legaturii intre noua celula DY803/2 si transformator cu cabluri preconfectionate unificate cand legatura are o lungime mai mica de 10, 5m sau, prin intermediul cablurilor de asamblare la fata locului, cand distanta intre cele doua componente este mai mare de 10, 5m;
Inlocuirea conexiunii partii jt instaland cabluri monopolareconform DC 4385 RO;
Eliminarea tablourilor de jt existente inlocundu-le cu tablouri jt unificate pozitionate pe suporti intotdeauna unificati;
Instalarea de intrerupatoare de amperaje diferite de 125, 180, 250 in tablourile jt si de intrerupatoare de 350, 630A functie de consumatori.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315500-3 - Instalatii de tensiune medie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Enel Distributie Muntenia S.A. Bucuresti va pune la dispozitia executantului urmatoarele echipamente si materiale:
Partea de telecontrol:
TABLOU SERVICI AUXILIARE DE JT 98.00 DY3016/1RO
UP STANDARD 98.00 DX1215RO
ACUMULATORI UP 197.00 DY815RO
RG-DAT 220.00 DY859RO
MODUL GSM 98.00 DX1226RO
ANTENA OMNI 98.00 DN7602RO
CELULA TIP L 5.00 DY803/1RO
CELULATIP T120.00 DY803/2RO
CELULA TIP LE258.00 DY803/4RO
CELULA TIP RC 11.00 DY 803/5RO
CABLU DE COLEGAMENT CELULA \ TRANS. 10 m 397.00 DJ4447/6
Cabluri unipolare de MT cu conductori din aluminiu 1x 50110.00 DC 4382 RO
Cablu MT 3x(1x185) Al 2220.00 DC 4385 RO
MANSON MT TIP TERMO 161.00 DJ4387RO
MANSON MT MIX SECT 95 - 240MMcu ecran in tub 76.00 DJ4394
TERMINAL PE INTERN 70/185 AL 753.00 DJ4456RO
TERMINAL UNIPOLAR MT cu con intern 3.00 DJ1119
TERMINAL PEINTERN CABLU 50 Al 18.00 DJ4456RO
Parte de reduceri pierderi:
Descriere UM Cantitate Tab.
TRANSFORMATOR MT/JT 20-10/0, 415kV 250kVA Nr. 13.00 DT796RO
TRANSFORMATOR MT/JT 20-10/0, 415kV 400kVA Nr. 91.00 DT796RO
TRANSFORMATOR MT/JT 20-10/0, 415kV 630kVA Nr. 4.00 DT796RO
TRANSFORMATOR MT 20/0.4 Kv 630Kva Nr. 2.00 DT796RO
INTERUPATOR JT 125 A Nr. 74.00 DY3101/9RO
INTERUPATOR JT 180 A Nr. 197.00 DY3101/8RO
INTERUPATOR JT 250 A Nr. 168.00 DY3101/7RO
INTERUPATOR JT 350 A Nr. 2.00 DY3102RO
TABLOU JT (125 - 180 - 250) Nr. 189.00 DY3009/1RO
TABLOU DE JT (350) Nr. 1.00 DY3009/2RO
CADRU SUPORTNr. 191.00 DDS3055RO
PLACA DE INCHIDERE (125 - 180 - 250) Nr. 28.00 DY3003/1RO
CABLU UNIPOLAR 1X150 CU Nr. 5230.00 DC4141/6RO
CLEMA DE PERFORARE A IZOLATIEI95 - 150 FARA IZOL. Nr. 3388.00 EA0138
CLEMA DE PERFORARE A IZOLATIEI 150 - 240 Nr. 620.00 EA0138
CABLU JT 3X240+150N m. 70.00 DC4146RO
CABLU JT 3X150+95N m. 3749.00 DC4146RO
CABLU JT 3x50+25Cm. 20.00 DC4126RO
CASETA STRADALA DIN FIBRA DE STICLA 50X50 Nr. 157.00 DS4523RO
CASETA STRADALA DIN FIBRA DE STICLA PE DERIVATIE Nr. 116.00 DS4523RO
SUPORT DE CLEME CU 4 CAI DE SEPARARE150 mm2 Nr. 110.00 DS4533RO
SUPORT DE CLEME CU 4 CAI DE SEPARARE240 mm2 Nr. 102.00 DS4534RO
BLOC DE MASURA SI PROTECTIE ILUMINAT PUBLIC Nr. 1.00Valoarea totalaa materialelor procurate de SC ENEL DISTRIBUTIA MUNTENIA SA este de 7.020.779 lei, fara TVA si vor fi cotate cu „0".
Valoarea estimata publicata in SEAP include si valoarea echipamentelor puse la dispozitie.
Valoarea estimata fara TVA: 10, 869, 844RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare de 110.000 lei (55.000lei -IMM-uri). Garantia de buna executie 10 % (5 % - IMM)din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
acord asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la proceduraDeclaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind transparenta
Declaratie privind ne?adrarea ?situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006
Certificat de atestare fiscala, privind obligatiile de plata la bugetul de statCertificat fiscal privind impozitele si taxele localeCertificat de inregistrare, emis de O.R.C.Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului ComertuluiDeclaratie privind ?adrarea ?reprinderii ?categoria ?reprinderilor mici si mijlocii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generaleBilantul contabil la 31.12.2008
Nivel specific minim necesar : cifra medie anuala de afaceri globale, din cel mult ultimii 3 ani = 11.000.000 lei/5.500.000 lei (pt.IMM)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista contracte similare ultimii 5 ani
Nivel specific minim necesar : Lista trebuie sa cuprinda cel putin 1 contract executie lucrari similare incheiat incalitate de contractant si indeplinit in ultimii 5 ani
Recomandare din partea unui beneficiarului lucrarii prezentate
Tabel persoane responsabile de indeplinirea contractului
Atestarea ANREtipC2A, C2B
Certificarea sistemului de management al calitatii pentru executantul lucrarii ISO 9001 sau echivalent
Declaratie privind securitateasi sanatatea in munca, PSI, protectia muncii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SA 479
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.06.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.06.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.06.2010 10:30
Locul: Sediul SC Enel Distributie Muntenia SA-Bd Ion Mihalache 41-43, Corp C , etaj 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Directorii societatilor participante sau imputernicitii legali ai acestora.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se va obtine de la sediul autoritatii contractante in urma transmiterii scrisorii de intentie, la fax nr.021/206 59 80, in mod GRATUIT. Autoritatea contractanta va pune la dispozitie echipamente electrice. Valoarea echipamentelor puse la dispozitie de catre beneficiar este de 7.020.779 lei, fara TVA, conform caietului de sarcini.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOSNR. 6, SECTOR 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Fax:  021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr.5, sector, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050081, Romania, Tel. 021-319.51.80, Fax:  021-332.12.40
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Enel Distributie Muntenia S.A.- ServiciulAchizitii si Antreprize
Adresa postala:  Bd-ul I. Mihalache nr. 41-43, sector 1, corp C , etaj 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Tel. 021-206 50 83, Fax:  021-317 59 80
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2010 08:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer