Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AA nr. 1 la contr. 3033/2006 executie lucrari Extinderea retelelor de apa si canalizare in cartierul Olimpia din sectorul 3


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
347.899 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIEREA S.C. PONI CON S.A. & SC EDIL PROIECT SRL, S.C. PONI CON S.A. – lider
Anunt de atribuire numarul 44258/10.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: BD. REGINA ELISABETA NR. 47, SECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO 050013, Romania, Punct(e) de contact: FLORENTINA CONSTANTINESCU, Tel.021.305.55.30, Email: [email protected], Fax: 021.305.55.30, Adresa internet (URL): www.pmb.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
AA nr. 1 la contr. 3033/2006 executie lucrari Extinderea retelelor de apa si canalizare in cartierul Olimpia din sectorul 3
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
suplimentarea lucrarilor de executie la obiectivul de investitii Extinderea retelelor de apa si canalizare in cartierul Olimpia din sectorul 3(cuprinde strazile : Strada Patlaginei, Strada Pelinului, Strada Vrejului, Strada Troscotului, Strada Nita Elinescu, Aleea Coconi, Aleea Tandala, Aleea Pacala, Strada Stiubei, Strada Piscul Rachitei, Strada Mares Scarlat, Strada Stirului)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
347, 899.15RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4106 Denumirea: AA nr. 1 la contr 3033/2006 supl executie -Extindere retele de apa si canaliyare in cart Olimpia
V.1) Data atribuirii contractului 12/19/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIEREA S.C. PONI CON S.A. & SC EDIL PROIECT SRL, S.C. PONI CON S.A. lider
Adresa postala: Sos. Giurgiului nr. 12, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040671, Romania, Tel.021336.66.76, Fax: 021335.25.75
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 415744.90 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 414000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.40213104641, Email: offi[email protected], Fax: 40213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire, in cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Bucuresti - Directia de Achizitii Concesionari si Contracte
Adresa postala: Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, etaj 1, camera 136 , Localitatea: , Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050013, Romania, Tel.40213055530, Email: [email protected], Fax: 40213055530, Adresa internet (URL): www.pmb.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.10.2008 16:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer