Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AB ? CL 6 ? Modernizarea si reabilitarea sistemului de canalizare in aglomerarea Alba Iulia


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
34.377.892 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC Hidroconstructia SA - SC Dafora SA - lider asociere SC Hidroconstructia SA
Anunt de atribuire numarul 108501/25.01.2011
Informatii anunt de participare asociat 100590
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA CTTA SA ALBA
Adresa postala:  Str. Vasile Goldis, nr. 3, Alba Iulia, jud. Alba, Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  RO ? 510007, Romania, Punct(e) de contact:  CORINA LUCULESCU, Tel. +40 258.834.087, +40 358.401.312, In atentia:  Eugen Ionita ? Manager proiect, Email:  [email protected], Fax:  +40 258.834.493, Adresa internet (URL):  www.apaalba.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
AB ? CL 6 ? Modernizarea si reabilitarea sistemului de canalizare in aglomerarea Alba Iulia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Alba Iulia ? jud. Alba
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Extindere retele de canalizare cu diametre intre 250 si 700 mm pe o lungime de 38771 m. Se vor construi 10 statii noi de pompare ape uzate.Se vor reabilita retele de canalizare cu diametre intre 300 mm si 400 mm pe o lungime de 880 m. Se va reabilita bazinul de retentie cu capacitatea de 12000 mc si o statie de pompare ape uzate.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232431-2-Statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
34, 377, 890.07RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
AB-CL-6 / 4232 / 17.09.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S191-292290din01.10.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 280/20.01.2011 Denumirea: AB-CL 6 - Modernizarea si reabilitarea sistemului de canalizare in aglomerarea Alba Iulia
V.1) Data atribuirii contractului 1/20/2011
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC Hidroconstructia SA - SC Dafora SA - lider asociere SC Hidroconstructia SA
Adresa postala:  Calea Dorobantiilor nr. 103-105, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010561, Romania, Tel. 021 2081400, Fax:  021 2081401
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 46695568.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34377890.07 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 9
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 - ?Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Alba, sectia Comerciala
Adresa postala:  Piata Iuliu Maniu, nr. 24, Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  RO - 510111, Romania, Tel. +40 258 813 510, Email:  [email protected], Fax:  +40 258 811 184
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APA CTTA SA ALBA
Adresa postala:  str. Vasile Goldis nr. 3, Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  RO-510007, Romania, Tel. +40 258 834 087, Email:  [email protected], Fax:  +40 258 834 493, Adresa internet (URL):  www.apaalba.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.01.2011 13:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer