Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AB-CL-3 - ?Statie de epurare Blaj?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
21.467.396 RON

Castigatorul Licitatiei: BILFINGER BERGER BAUGESELLSCHAFT m.b.H.
Anunt de atribuire numarul 130679/16.03.2012
Informatii anunt de participare asociat 122518
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA CTTA SA ALBA
Adresa postala: Str. Vasile Goldis nr. 3, Localitatea: Alba Iulia, judetul Alba, Cod postal: RO ? 510007, Romania, Punct(e) de contact: Corina Luculescu, Tel. +40 258834087/ +40 258401312, In atentia: Eugen Ionita ? Manager de proiect, Email: [email protected], Fax: +40 258834493, Adresa internet (URL): www.apaalba.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
AB-CL-3 - ?Statie de epurare Blaj?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatea Blaj
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract lucrari AB-CL-3?Statie de epurare Blaj?Scopul lucrarilor este construirea Statiei de epurare ape uzate Blaj (26.000 PE) impreuna cu conducta de descarcare a efluentului si include proiectarea, obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare, executia, furnizarea, livrarea la amplasament, descarcarea, depozitarea in siguranta, ridicarea, instalarea la amplasament, testarea si punerea in functiune completa, operarea in Perioada de Notificare a Defectelor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45252127-4 - Lucrari de constructii de statii de tratare a apelor reziduale (Rev.2)
45232421-9-Statie de tratare a apelor reziduale (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
90492000-2-Servicii de consultanta in tratarea apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
21, 467, 396.9RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
AB-CL-3/4884/12.09.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S181-295780din21.09.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1386 Denumirea: AB-CL-3 - ?Statie de epurare Blaj?
V.1) Data atribuirii contractului 12.03.2012
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BILFINGER BERGER BAUGESELLSCHAFT m.b.H.
Adresa postala: Gruenbergstrasse 15/3, Localitatea: Viena, Cod postal: 1120, Austria, Tel. 031 4078799, Fax: 031 4078799
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 21753606.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21467396.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 23
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 1 - Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata.
VI.2) Alte informatii
Pretul Contractului nu include cheltuieli ?diverse si neprevazute?.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Alba, sectia Comerciala
Adresa postala: P-ta Iuliu Maniu, nr. 24, Localitatea: Alba Iulia, jud. Alba, Cod postal: RO - 510111, Romania, Tel. +40 258813510, Email: [email protected], Fax: +40 258811184
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APA CTTA SA Alba - Oficiul juridic
Adresa postala: Str. Vasile Goldis nr. 3, Localitatea: Alba Iulia, judetul Alba, Cod postal: RO ? 510007, Romania, Tel. +40 258834087/ +40 258401312, Email: [email protected], Fax: +40 258834493, Adresa internet (URL): www.apaalba.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.03.2012 13:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer