Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Abonament la fluxurile de stiri ale Agentiei de Presa "MEDIAFAX" pentru anul 2010


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
121.000 RON

Castigatorul Licitatiei: MEDIAFAX S.A.
Anunt de atribuire numarul 77008/25.01.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CAMERA DEPUTATILOR
Adresa postala: STRADA IZVOR 2-4 SECTOR 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050563, Romania, Punct(e) de contact: CRISTIAN SUSMAN, Tel.021.414.19.56, Email: [email protected], Fax: 021.414.19.55, Adresa internet (URL): www.cdep.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Abonament la fluxurile de stiri ale Agentiei de Presa "MEDIAFAX" pentru anul 2010
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
26 - Servicii recreative, culturale si sportive
Locul principal de prestare: Sediul Camerei Deputatilor, str. Izvor, nr. 2 - 5, Sector 5, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Abonament pentru anul 2010 la "Serviciul On-Line News" - flux informativ - al Agentiei de Presa "MEDIAFAX"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
92400000-5 - Servicii de agentii de presa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
121, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
57d/2921
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 57/02 Denumirea: Abonament pt. anul 2010 la "Serviciul On-Line News" al Agentiei de Presa MEDIAFAX
V.1) Data atribuirii contractului 1/5/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIAFAX S.A.
Adresa postala: Bd. Maresal Averescu, nr.8-10, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011455, Romania, Tel.0318256102, Email: [email protected], Fax: 0318256112, Adresa internet (URL): www.mediafax.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 115966.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 121000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Sos. Oltenitei, nr. 107 - 111, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel.021.332.35.64, Email: [email protected], Fax: 021.332.12.40, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia achizitii publice, Serviciul contractari
Adresa postala: Str. Izvor, nr. 2 - 4, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050563, Romania, Tel.021.414.19.56, Email: [email protected], Fax: 021.414.19.55, Adresa internet (URL): www.cdep.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.01.2010 15:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer