Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti ? Brasov) COD SMIS: 48114


Anunt de participare numarul 149272/11.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL PLOIESTI
Adresa postala: Bulevardul Republicii nr. 2, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Tel. +40 244516699/114/303, In atentia: Corina Mihaela Ilinca, Email: [email protected], Fax: +40 244510736, Adresa internet (URL): www.ploiesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Registratura Primariei Municipiului Ploiesti
Adresa postala: B-dul Republicii, nr. 2, intrarea C, parter, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Tel. +40 244516699/480, Adresa internet (URL): www.ploiesti.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti ? Brasov) COD SMIS: 48114
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Ploiesti
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti ? Brasov) COD SMIS: 48114Obiectul contractului de lucrari presupune realizarea unui pasaj suprateran peste 5 fire de cale ferata in prelungirea strazii Marasesti (lungime aproximativa a strazii afectata de investitie: 720 m) si implica realizarea urmatoarelor lucrari: - Realizare pasaj suprateran 4 benzi inclusiv rampe in lungime 471 m;
- Largirea de la 2 benzi la 4 benzi a tronsonului strazii Marasesti pe o lungime de 250 m;
- Realizarea unui sens giratoriu care sa faciliteze accesul catre DN1 (Centura municipiului Ploiesti), autostrada A3 si viitorul Parc Municipal Vest, platforma industriala Brazi, cartierul Mitica Apostol si comuna Targsoru Vechi;
- Construirea a 4 drumuri de acces pentru riverani de-a lungul pasajului suprateran in lungime totala de 1085 m;
- Realizarea iluminatului stradal atat pentru pasaj, cat si pentru drumurile de acces construite in lungime de 720 m;
- Realizarea unui sistem de canalizare pluviala pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe suprafata pasajului superior cu descarcare in reteaua publica oraseneasca in lunigime de 1304 m;
- Devierea/protejarea/inlocuirea unor retele de utilitati.Sursa de finantare a proiectului: bugetul local al Municipiului Ploiesti si asistenta financiara nerambursabila din cadrul Programului Operational Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Poli de crestere, Categoria de operatiuni: Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban, COD SMIS: 48114.In conformitate cu bugetul proiectului aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 79/07.03.2013, valoarea estimata a contractului de lucrari este de 67, 081, 366.18 lei fara T.V.A., din care:
-65, 455, 819.40 lei ? valoarea aferenta executiei lucrarilor;
-1, 625, 546.78 lei ? valoarea aferenta cheltuielilor Diverse si neprevazute, reprezentand 2, 42% din valoarea lucrarilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234140-9 - Lucrari de constructii de pasaje la nivel (Rev.2)
45231000-5-Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice (Rev.2)
45232130-2-Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)
45233000-9-Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45316110-9-Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti ? Brasov) COD SMIS: 48114Obiectul contractului de lucrari presupune realizarea unui pasaj suprateran peste 5 fire de cale ferata in prelungirea strazii Marasesti (lungime aproximativa a strazii afectata de investitie: 720 m) si implica realizarea urmatoarelor lucrari: - Realizare pasaj suprateran 4 benzi inclusiv rampe in lungime 471 m;
- Largirea de la 2 benzi la 4 benzi a tronsonului strazii Marasesti pe o lungime de 250 m;
- Realizarea unui sens giratoriu care sa faciliteze accesul catre DN1 (Centura municipiului Ploiesti), autostrada A3 si viitorul Parc Municipal Vest, platforma industriala Brazi, cartierul Mitica Apostol si comuna Targsoru Vechi;
- Construirea a 4 drumuri de acces pentru riverani de-a lungul pasajului suprateran in lungime totala de 1085 m;
- Realizarea iluminatului stradal atat pentru pasaj, cat si pentru drumurile de acces construite in lungime de 720 m;
- Realizarea unui sistem de canalizare pluviala pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe suprafata pasajului superior cu descarcare in reteaua publica oraseneasca in lunigime de 1304 m;
- Devierea/protejarea/inlocuirea unor retele de utilitati.Sursa de finantare a proiectului: bugetul local al Municipiului Ploiesti si asistenta financiara nerambursabila din cadrul Programului Operational Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Poli de crestere, Categoria de operatiuni: Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban, COD SMIS: 48114.In conformitate cu bugetul proiectului aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 79/07.03.2013, valoarea estimata a contractului de lucrari este de 67, 081, 366.18 lei fara T.V.A., din care:
-65, 455, 819.40 lei ? valoarea aferenta executiei lucrarilor;
-1, 625, 546.78 lei ? valoarea aferenta cheltuielilor Diverse si neprevazute, reprezentand 2, 42% din valoarea lucrarilor.
Valoarea estimata fara TVA: 67, 081, 366.18RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- Cuantum: 1, 300, 000 lei / 650, 000 lei pentru ofertantii IMM daca este cazul;
- Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor;
- Forma de constituire a garantiei de participare: intr-una dintre formele prevazute la art. 86, alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Instrumentul de garantare va prevede situatiile de retinere (integrala sau partiala) instituite de dispozitiile art. 87 alin. (1) din H.G. 925/2006 si art. 278^1 alin. (1) din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru scrisoare de garantie de participare se poate utiliza modelul de Formular 18 anexat Fisei de date. Pentru virament bancar, se va utiliza contul Municipiului Ploiesti: RO23TREZ5215006XXX000128 deschis la Trezoreria Ploiesti, cod fiscal: 2844855.- Autoritatea contractanta va retine integral garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre situatiile prevazute de art. 87 alin. (1) din H.G. 925/2006 si parte din garantia de prticipare, respectiv suma de 11, 995 lei, in cazul prevazut de art. 278^1, alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006.- Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.- Returnarea garantiei de participare se va face in baza unei solicitari scrise adresate Serviciului Achizitii Publice si Contracte, in maxim 3 zile de la finalizarea perioadei de contestare, daca nu a intervenit suspendarea procedurii. - Cuantum: 10% din valoarea contractului, fara TVA;
- Forma de constituire: conform prevederilor art. 90 alin.(1) sau alin.(3) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (ofertantii vor specifica modalitatea pentru care opteaza, integral sau prin retineri succesive, la pct. 2 din Anexa la Formularul de oferta);
- Dovada constituirii garantiei de buna executie se va face in termen de maxim 5 zile de la data inregistrarii contractului la autoritatea contractanta. In cazul in care ofertantul nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului, autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local;POR2007-2013, Axa prioritara1, Domeniu major interv1.1, Sub-domeniu: Poli crestere, Categ operatiune: Reabilitare infrastruct urbana, imbunat serv urbane, inclusiv transp urban, COD SMIS: 48114
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (se completeaza si se prezinta Formularul 16)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006: completarea si prezentarea Formularului 1. In cazul in care exista tert sustinator, acesta va prezenta o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit. a), lit. c^1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006;
- Declaratie privind eligibilitatea - art. 180 din OUG nr. 34/2006: completarea si prezentarea Formularului 2. In cazul in care exista tert sustinator, acesta va prezenta declaratia privind eligibilitatea;
- prezentarea cazierului judiciar/certificat echivalent pentru operatorul economic, in original/copie legalizata/copie ?conform cu originalul?;
- prezentarea certificatelor de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si la bugetul local, in original/copie legalizata/copie ?conform cu originalul?, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, ofertantii pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11, alin. (4) din H.G. nr. 925/2006. Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari etc) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care se face dovada respectarii conditiilor impuse la acordarea inlesnirilor.- Declaratie pe proprie raspundere conform art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006: completarea si prezentarea Formularului 3
Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
- d-nul IULIAN BADESCU - Primarul Municipiului Ploiesti;
- d-nul IULIAN LIVIU TEODORESCU - Viceprimarul Municipiului Ploiesti;
- d-nul RAUL ALEXANDRU PETRESCU - Viceprimarul Municipiului Ploiesti;
- d-na Anca Agapie - Administrator Public al Municipiului Ploiesti;
- d-na Oana Cristina Iacob - Secretar Municipiul Ploiesti;
- d-na Laura Stanciu - Sef Serviciu Buget, Imprumuturi;
- d-na Simona Albu - Director Executiv Directia Administratie Publica, Juridic Contencios, Contracte;
- d-na Mihaela Iamandi - Director Executiv Directia Tehnic Investitii;
- d-na Florina Popescu - Director Executiv Adjunct Directia Tehnic Investitii;
- d-na Corina Ilinca - Sef Serviciu Achizitii Publice si Contracte;
- d-l Daniel Dobre - Sef Serviciu Reparatii si Investitii Drumuri;
- d-l Alexandru Preda - Sef Birou Autorizare Transport Public Local;
- Unitatea de Implementare a Proiectului: d-na Mihaela Iamandi ? manager de proiect, d-l Alexandru Preda - membru U.I.P., d-na Oana Ramona Marcu - membru U.I.P., d-na Claudia Carbureanu - membru U.I.P., d-l Catalin Dobrescu - membru U.I.P.;
- Consilieri locali: Cosma Marcian, Ganea Cristian Mihai, Dragulea Sanda, Bazavan Iolanda, Bazavan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Bozianu Nicoleta Catalina, Constantin Silviu Sorin, Dragusin Paulica, Dumitru Cristian, Horghidan Costel, Lupu Adrian Gelu, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel Puiu, Palas Alexandru Paul, Pana George, Petrescu Raul Alexandru, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Sirbu Simion Gheorghe, Ionescu Ionut Cristian, Stanciu Marilena, Socoleanu Marcel Radu, Teodorescu Iulian Liviu, Ursu Razvan Ion, Viscan Robert Ionut.Declaratia se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul (ordinul ANRMAP nr. 17/2012).- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/ 2010: - completarea si prezentarea Formularului 4 prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.Nota1: In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta documentele mai sus solicitate pentru demonstrarea situatiei personale.
Nota2: Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura organizata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:
- a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
- nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
- in ultimii 2 ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
- a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
- prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a ofertantilor, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente.Nota3: In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate la punctul III.2.1.a), respectiv certificate, caziere judiciare, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere, iar in cazul in care in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Persoane juridice/fizice romane:
- prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte ca lucrarile ce fac obiectul contractului au corespondent in codul CAEN mentionat in certificatul constatator (in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?). Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor;Note: - Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, i se va solicita prezentarea certificatului in original sau copie legalizata daca initial l-a depus in copie ?conform cu originalul?;
- In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.Autorizari/atestari specifice:
- Autorizatie de tip ETC privind executia conductelor aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, conform ORDIN ANRE nr. 89 din 12 noiembrie 2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale (actualizat);
- Autorizatie de tip EDS privind executia sistemelor de distributie a gazelor naturale, emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, conform ORDIN ANRE nr. 89 din 12 noiembrie 2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale (actualizat);
- Atestat de tip C2B executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4 - 110 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV, emis de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, conform ORDIN ANRE nr. 23 din 17 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice.Note:
- Autorizatiile/atestatele vor fi prezentate in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabile la data limita de depunere a ofertelor;
- In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati detine autorizatia/atestatul solicitat(a) si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea/atestarea respectiva;
- Pentru operatorii economici straini autoritatatea contractanta va accepta documente echivalente (insotite de traducere autorizata).- prezentarea documentelor care atesta statutul de IMM, pentru a se beneficia de prevederile art. 16 din Legea nr. 346/2004 (daca este cazul). Se vor prezenta declaratii pe proprie raspundere - Formularul 5. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.Persoane juridice/fizice straine:
- prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor, prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Valoarea cifrei de afaceri globale, calculata ca medie anuala pe ultimii 3 ani (2011, 2012 si 2013), sa fie de minim 130, 000, 000 leiSe solicita: - prezentarea Fisei de informatii generale, cuprinzand valoarea cifrei de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani;
- prezentarea bilanturilor contabile/balantelor de plati/alte documente echivalente.Note:
- In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o terta persoana, se vor prezenta documentele solicitate prin art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Angajamentul ferm al tertului sustinator (Formularul 19). Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006, sens in care se vor completa si prezenta Formularele 1 si 2. Tertul sustinator va prezenta si Declaratia pe proprie raspundere conform art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 (Formularul 3).
- In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o terta persoana, se vor respecta prevederile Anexei 2 la Ordinul ANRMAP nr.509/2011.
- In cazul depunerii unei oferte comune, cerinta minima poate fi indeplinita de catre oricare dintre asociati sau prin cumularea resurselor detinute de toti asociatii.
- Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru anii 2011, 2012 si 2013.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- completarea si prezentarea Formularului 6
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia si Lista lucrarilor similare executate in ultimii 5 ani calculati anterior datei limita de depunere a ofertelor
Experienta similara:
Executarea in ultimii 5 ani (calculati anterior datei limita de depunere a ofertelor) de lucrari similare celor ce fac obiectul prezentului contract dupa cum urmeaza: - executie drumuri cu suprafata de minim 14.000 mp;
- executie pasaj suprateran cu suprafata de minim 10.000 mp;
- executie retele canalizare;
- executie retele electrice exterioare;
- executie retele distributie gaze;
- executie retele transport gaze;
- executie retele transport produse petroliere;
- executie retele telecomunicatii.
Lucrarile pot face obiectul unui singur contract sau mai multor contracte, in orice combinatie.Se vor prezenta:
- un Formular de Experienta similara pentru fiecare contract prezentat in sustinerea experientei similare;
- certificari de buna executie pentru lucrarile prezentate in sustinerea experintei similare. Respectivele certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, tipul si cantitatea de lucrari, perioada si locul executiei lucrarilor si se va preciza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Note:
- In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala in ceea ce priveste experienta similara invocand sustinerea acordata de catre o terta persoana, se vor prezenta documentele solicitate prin art. 190 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Angajamentul ferm al tertului sustinator (Formularul 20). Persoana care asigura sustinerea tehnica si/sau profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006, sens in care se vor completa si prezenta Formularele 1 si 2. Tertul sustinator va prezenta si Declaratia pe proprie raspundere conform art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 (Formularul 3).
- In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala in ceea ce priveste experienta similara invocand sustinerea acordata de catre o terta persoana, se vor respecta prevederile Anexei 2 la Ordinul ANRMAP nr.509/2011.
- In cazul depunerii unei oferte comune, cerinta minima poate fi indeplinita de oricare dintre asociati sau prin cumularea resurselor detinute de toti asociatii.- Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR din anul receptiei la terminarea lucrarilor/finale a lucrarilor.
Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Informatii referitoare la personalul de conducere
Lista cu personalul angajat de ofertant/de care ofertantul poate dispune in derularea contractului
Personal specializat: Sef de santier ? 1 persoanaCerinte minimale:
- Studii superioare, inginer specializarea Cai Ferate, Drumuri si Poduri
- Experienta profesionala specifica: participarea in cel putin 1 proiect/contract de executie drumuri ?i/sau pasaje suprateraneSe vor prezenta: - declaratie de disponibilitate, din care sa rezulte pozitia pentru care expertul este nominalizat in contract, semnata de catre expert, in original;
- CV semnat in original de catre expert;
- diploma studii, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Responsabil Tehnic/Responsabili tehnici cu executia (RTE) in domeniile:
- I Constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere
- II Constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele
- III Constructii de cai ferate
- IX Constructii edilitare si de gospodarie comunala- XI Lucrari speciale de fundatii
Cerinte minimale:
- sa fie atestat/atestati conform Ordinului nr. 777/2003 al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei ca Responsabil Tehnic cu Executia (RTE).Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) in domeniul instalatiilor electrice
Cerinte minimale:
- sa fie atestat conform Ordin nr. 11/2013 al ANRE ca Responsabil Tehnic cu Executia (RTE).Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) in domeniul distributiei combustibililor gazosi prin conducte (clasa 3522 ? CAEN rev. 2)
Cerinte minimale:
- sa fie atestat conform Ordin nr. 364/2010 al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri ca Responsabil Tehnic cu Executia (RTE).Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) in domeniul transportului prin conducte(clasa 4950 ? CAEN rev. 2)
Cerinte minimale:
- sa fie atestat conform Ordin nr. 364/2010 al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri ca Responsabil Tehnic cu Executia (RTE).Pentru fiecare RTE propus se vor prezenta: - Declaratie de disponibilitate din care sa rezulte pozitia pentru care expertul este nominalizat in contract, semnata de catre expert, in original;
- atestat si legitimatie RTE (copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?), eliberate de catre organismul abilitat, valabile la data limita de depunere a ofertelor, pentru domeniile de mai sus.Ofertantii pot propune unul sau mai multi RTE-isti, care vor acoperi toate domeniile solicitate.
Responsabil cu Controlul Calitatii lucrarilor ? 1 persoanaCerinte minimale:
- absolvirea cursului de management in domeniul calitatiiSe vor prezenta: - dovada absolvirii cursului de management in domeniul calitatii, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- declaratie de disponibilitate din care sa rezulte pozitia pentru care expertul este nominalizat in contract, semnata de catre expert, in original;
- copie decizie interna de numire intr-o astfel de pozitie.
Declaratia si Lista privind utilajele, instalatiile, echipamente tehnice la care acces (are in dotarea sa sau poate dispune) ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Toate aceste echipamente trebuie sa fie disponibile pe perioada in care este necesara implicarea lor in derularea contractului. Se vor prezenta documente din care sa reiasa forma de detinere sau declaratii de punere la dispozitie a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor prezentate in lista.Note:
- In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala in ceea ce priveste dotarea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o terta persoana, se vor prezenta documentele solicitate prin art. 190 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Angajamentul ferm al tertului sustinator (Formularul 20). Persoana care asigura sustinerea tehnica si/sau profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006, sens in care se vor completa si prezenta Formularele 1 si 2. Tertul sustinator va prezenta si Declaratia pe proprie raspundere conform art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 (Formularul 3).
- Dotarea tehnica se poate demonstra cumulat de catre asociati, ofertant si sustinatori sau ofertant si subcontractanti (se vor prezenta documente doveditoare pentru partea de implicare in contract), conform prevederilor Anexei 2 la Ordinul ANRMAP nr.509/2011.
Certificat care sa ateste faptul ca ofertantul respecta standardele de asigurare a calitatii SR EN ISO din seria 9000/document echivalent pentru lucrarile supuse ofertarii.Nota: In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta acest document pentru categoriile de lucrari ce le va executa in cadrul contractului
Certificat care sa ateste faptul ca ofertantul respecta standardele de protectie a mediului SR EN ISO din seria 14000/document echivalent pentru lucrarile supuse ofertarii.Nota: In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta acest document pentru categoriile de lucrari ce le va executa in cadrul contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- completarea si prezentarea Formularului 7- completarea si prezentarea Formularului 7.1- completarea si prezentarea Formularului 9- completarea si prezentarea Formularului 10- completarea si prezentarea Formularului 11Pentru operatorii economici straini autoritatea contractanta va accepta documente echivalente (insotite de traducere autorizata)Pentru operatorii economici straini autoritatea contractanta va accepta documente echivalente (insotite de traducere autorizata)Pentru operatorii economici straini autoritatea contractanta va accepta documente echivalente (insotite de traducere autorizata)- completarea si prezentarea Formularului 8- prezentarea certificatului in copie legalizata/copie conforma cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor- prezentarea certificatului in copie legalizata/copie conforma cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.04.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.04.2014 12:00
Locul: Primaria Municipiului Ploiesti, Sala de sedinte, etaj 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007 - 2013, Axa prioritara 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Poli de crestere, Categoria de operatiuni: Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban, COD SMIS: 48114
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
- Pretul total ofertat va fi exprimat in lei, fara TVA, va cuprinde toate costurile aferente executiei lucrarilor conform cerintelor caietului de sarcini si proiectului tehnic si, ca element constitutiv si distinct al propunerii financiare, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute comunicat de autoritatea contractanta la valoarea ofertei financiare proprii (fara diverse si neprevazute).- Departajarea ofertelor cu preturi egale: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.- Documentatia de atribuire este publicata in SEAP: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).- Vizitarea amplasamentului: se recomanda ofertantilor vizitarea si examinarea amplasamentului lucrarii, inclusiv imprejmuirile, pentru obtinerea informatiilor necesare intocmirii ofertei. Persoana de contact: d-l Preda Alexandru, tel: 0244/516699/508
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2, alin. (1), lit. b) din ordonanta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Ploiesti - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte
Adresa postala: B-dul Republicii, nr. 2, etaj 3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Tel. +40 244516699/404, Adresa internet (URL): www.ploiesti.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 14:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer