Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - acchizitie servicii veterinare de identificare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.255.055 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ROMIALEX SRL
Anunt de atribuire numarul 51231/24.12.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR TELEORMAN
Adresa postala: comuna nanov, judetul teleorman, Localitatea: Nanov, Cod postal: 147215, Romania, Punct(e) de contact: COMPARTIMENT ACHIZITII INVESTITII, Tel.0247/319638, Email: [email protected], Fax: 0247/319.296
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
acchizitie servicii veterinare de identificare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si asistenta sociala
Locul principal de prestare: Circumscriptii Sanitar Veterinaredin judetul teleorman
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie servicii identificare SI INREGISTRARE ANIMALE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 255, 055RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
oferta avantajoasa din punct de vedere tehnic economic
100%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 90 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ROMIALEX SRL
Adresa postala: COM SMARDIOASA , JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: SMARDIOASA, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9605.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 124 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV RADOI FLOREA
Adresa postala: COM GALETENI, STRADA PRINCIPALA NR 10, JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: GALETENI, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23750.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 126 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DRAGAN ILEANA
Adresa postala: COM FRUMOASA, STRADA PRINCIPALA NR 2, JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: FRUMOASA, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 127 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV ZAMFIR ION
Adresa postala: ROSIORII DE VEDE , STR.LT ANTON IONESCU , 21, JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: ROSIORII DE VEDE, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10375.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 129 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.RADULESCU MIHAI
Adresa postala: SAT CIUPERCENI , COM.COSMESTIJUDETUL TELEORMAN, Localitatea: CIUPERCENI, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7750.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 103 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ENE SRL
Adresa postala: SAT pREAJBA, COM.POENIJUDETUL TELEORMAN, Localitatea: POENI, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 102 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CARA COM VET IMPEX SRL
Adresa postala: ALEXANDRIA , STR.DUNARII , BOC i1, SCARA B , ETAJ 5 AP42, JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: ALEXANDRIA, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 104 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MARY VET SRL
Adresa postala: COM.PIATRA, JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: PIATRA, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 101 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR, RADUCA NINA
Adresa postala: COM.PUTINEIU, STRADA PRINCIPALA , NR.15, Localitatea: PUTINEIU, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27550.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 99 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR, RADUCA PETRE
Adresa postala: COM.SALCIA , STRADA PRINCIPALA , NR.162, Localitatea: SALCIA, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24050.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 92 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ENE SRL
Adresa postala: COM.POENI, SAT PREAJBA , TELEORMAN, Localitatea: PREAJBA, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 88 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BIT BAD MEDITEC SRL
Adresa postala: COM.POROSCHIA, TELEORMAN, Localitatea: POROSCIA, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 46350.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 87 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.RADOI FLOREA
Adresa postala: COM.TALPA, TELEORMAN, Localitatea: TALPA, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 86 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.PATRASCU MARIA
Adresa postala: COM.TATARASTII DE JOS, TELEORMAN, Localitatea: TATARASTII DE JOS, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 85 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.OLTEANU IULICA
Adresa postala: COM.TRIVALE MOSTENI , DJ 504 NR.188TELEORMAN, Localitatea: TRIVALE MOSTENI, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 84 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR DACIU GEORGE
Adresa postala: TURNU MAGURELETELEORMAN, STRADA CHIMIEI , NR, 25. TELEORMAN, Localitatea: TURNU MAGURELE, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19450.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 83 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR BUZAC MIHAI
Adresa postala: vARTOAPELE , STRADA PRINCIPALA NR 35. TELEORMAN, Localitatea: VARTOAPELE, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22150.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 109 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR BOJA GABRIEL EMERIC
Adresa postala: OLTENI , STRADA PRINCIPALA NR 98. TELEORMAN, Localitatea: OLTENI, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 130 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR RADULESCU FLAVIUS
Adresa postala: NECSESTI , TELEORMAN, Localitatea: NECSESTI, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 31850.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 121 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR CARAGEA ILIE
Adresa postala: LUNCA, STRADA IZBICENI, NR 569, TELEORMAN, Localitatea: LUNCA, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24450.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 110 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR RADULESCU FLAVIUS
Adresa postala: NECSESTI , TELEORMAN, Localitatea: NECSESTI, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 115 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR POSTELNICU NICOLAE
Adresa postala: CERNETU , SOSEAUA NATIONALA , NR.502 TELEORMAN, Localitatea: CERNETU, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24750.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 114 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR MARINICA IOSEIN
Adresa postala: MERENI , STRADA MORII, NR.372 TELEORMAN, Localitatea: MERENI, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16750.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 131 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ROMIALEX SRL
Adresa postala: COM SMARDIOASA , JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: SMARDIOASA, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 134 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SERVETSRL
Adresa postala: COM BLEJESTI , JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: BLEJESTI, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21300.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 135 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.BUREA CONSTANTIN
Adresa postala: COM BALACI, JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: BALACI, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 108 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.SOARE VIOREL
Adresa postala: COM ORBEASCA, STRADA PRINCIPALA NR.5, JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: ORBEASCA, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 116 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC FLAMINGO COM SERVICE SRL
Adresa postala: COM MALDAENI, JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: MALDAENI, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 117 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC FLAMINGO COM SERVICE SRL
Adresa postala: COM MALDAENI, JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: MALDAENI, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 118 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC FLAMINGO COM SERVICE SRL
Adresa postala: COM MALDAENI, JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: MALDAENI, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 119 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC FLAMINGO COM SERVICE SRL
Adresa postala: COM MALDAENI, JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: MALDAENI, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25300.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 80 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ANVET SRL
Adresa postala: COM VITANESTI, JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: VITANESTI, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 98 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.PANDELE STANICA
Adresa postala: COM.Sarbeni , STRADA PRINCIPALA , NR.9, Localitatea: SARBENI, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 132 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ALPHA VET SRL
Adresa postala: COM.BUZESCU , JUD.TELEORMAN, Localitatea: BUZESCU, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7120.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 81 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.DRAGODAN ALEXANDRU
Adresa postala: COM.PIATRA , JUD.TELEORMAN, Localitatea: PIATRA, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16220.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 107 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.DRAGODAN ALEXANDRU
Adresa postala: COM.PIATRA , JUD.TELEORMAN, Localitatea: PIATRA, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25030.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 137 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.VISAN ION
Adresa postala: COM.CALINESTI, JUD.TELEORMAN, Localitatea: CALINESTI, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28050.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 106 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ADAVET SRL
Adresa postala: COM.PIETROSANI, JUD.TELEORMAN, Localitatea: PIETROSANI, Cod postal: 11111, Romania, Tel.0247/334416, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 105 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ADAVET SRL
Adresa postala: COM.PIETROSANI, JUD.TELEORMAN, Localitatea: PIETROSANI, Cod postal: 11111, Romania, Tel.0247/334416, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 91 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.SARBU NICOLAE
Adresa postala: COM.PERETU , JUD.TELEORMAN , STRADA PRINCIPALA NR.328, Localitatea: PERETU, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23175.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 100 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.BIBILOIU MARIANA
Adresa postala: COM.RADOIESTI, JUD.TELEORMAN , STRADA PRINCIPALA NR.287, Localitatea: RADOIESTI, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 93 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.BIBILOIU DUMITRU
Adresa postala: COM.SFINTESTI, JUD.TELEORMAN , STRADA PRINCIPALA NR.214, Localitatea: SFINTESTI, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 112 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DIXI-VET SR.L
Adresa postala: VIDELE , STRADA PIETII, NR 18, JUD.TELEORMAN., Localitatea: VIDELE, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 113 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DIXI-VET SRL
Adresa postala: VIDELE , STRADA PIETII, NR 18, JUD.TELEORMAN., Localitatea: VIDELE, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 75 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GEOVET SRL
Adresa postala: TATARASTII DE JOS , JUD.TELEORMAN., Localitatea: TATARASTII DE JOS, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 76 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GEOVET SRL
Adresa postala: TATARASTII DE JOS , JUD.TELEORMAN., Localitatea: TATARASTII DE JOS, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 89 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.CARSTEA GABRIELA
Adresa postala: STOROBANEASA , STRADA VICTORIEI NR.2, JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: STOROBANEASA, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15950.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 125 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.MARDALE FLORINELA
Adresa postala: COM.FURCULESTI , STRADA PRINCIPALA NR.13, JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: FURCULESTI, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 133 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.FRASINEANU GHEORGHE
Adresa postala: COM.BOGDANA, STRADA PRINCIPALA NR.5, JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: BOGDANA, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 82 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.SERAFIM GABRIEL
Adresa postala: VIDELE , STRADA TABACARIEI NR.5, JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: VIDELE, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24875.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 77 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.CRISAN OLIVIU
Adresa postala: COM.TROIANUL, STRADA PRINCIPALANR.27, JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: TROIANUL, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 136 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.NITA NICOLAE
Adresa postala: FRASINET , STRADA MORII NR.22, JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: FRASINET, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27950.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 123 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ANDIVET SRL
Adresa postala: COM GRATIA, JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: GRATIA, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 79 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COSTY FLORY SRL
Adresa postala: COM ZAMBREASCA , JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: ZAMBREASCA, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34450.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 78 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COSTY FLORY SRL
Adresa postala: COM ZAMBREASCA , JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: ZAMBREASCA, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29350.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 122 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV.DR MANDREANU NICOLAE
Adresa postala: COM LISA , STRADA PRINCIPALA NR 67JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: LISA, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 128 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV.DR BADICA ION
Adresa postala: COM DRACSANEI, STRADA PRINCIPALA NR 63JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: DRACSANEI, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 143 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV.DR DOBRE ARISTIDE
Adresa postala: COM DOBROTESTI, STRADA PRINCIPALA NR.8 JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: DOBROTESTI, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 46000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 97 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MARIN VET SRL
Adresa postala: SCRIOASTEA , TELEORMAN, Localitatea: SCRIOASTEA, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 96 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MARIN VET SRL
Adresa postala: SCRIOASTEA , TELEORMAN, Localitatea: SCRIOASTEA, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4575.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 111 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.ALEXANDRU DANIEL
Adresa postala: TURNU MAGURELE, STR.MIHAI KOGALNICEANU , NR 97TELEORMAN, Localitatea: TURNU MAGURELE, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 94 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DR.NASTASE GHEORGHE
Adresa postala: SEACA , DN 32, TELEORMAN, Localitatea: SEACA, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34330.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 120 Denumirea: contract prestari servicii veterinare de identificare si inregistrare animale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC FARM LARIVET SRL
Adresa postala: ALEXANDRIA , SOS.TURNU MAGURELE NR.1 BLOC 590 , SCARA B , AP 16 , JUDETUL TELEORMAN, Localitatea: ALEXANDRIA, Cod postal: 11111, Romania, Tel.111111, Fax: 11111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19150.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
curtea de apel -sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: bucuresti , splaiul independentei nr 5, sector 5, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 111111, Romania, Tel.0212103210, Fax: 0212103210
Organismul competent pentru procedurile de mediere
consiliul national de solutionare a contestatiilor
Adresa postala: strada Stavropoleros nr6, sector 3 bucuresti, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 111111, Romania, Tel.021/4100230, Fax: 021/4100232
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
directia sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor teleorman
Adresa postala: com.nanov teleorman, Localitatea: nanov, Cod postal: 111111, Romania, Tel.0247/319638, Fax: 0247/319296
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.12.2008 11:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer