Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achitarea lunara a pensiilor si a altor drepturi pentru pensionarii care primesc pensia la domiciliu si transmiterea taloanelor de pensie la domiciliu pentru pensionarii S.R.I.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
407.900 RON

Castigatorul Licitatiei: Compania Nationala Posta Romana S.A.
Anunt de atribuire numarul 126916/25.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UM 0929 Bucuresti
Adresa postala: str.Franceza nr.48-50 Bucuresti sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030105, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Petrescu, Tel. +40 0213037871, Email: [email protected], Fax: +40 0213134388
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achitarea lunara a pensiilor si a altor drepturi pentru pensionarii care primesc pensia la domiciliu si transmiterea taloanelor de pensie la domiciliu pentru pensionarii S.R.I.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achitarea lunara a pensiilor si a altor drepturi pentru pensionarii care primesc pensia la domiciliu si transmiterea taloanelor de pensie la domiciliu pentru pensionarii S.R.I.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60160000-7 - Transport postal rutier (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
407, 900RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 44 Denumirea: Achitarea lunara a pensiilor si a altor drepturi pentru pensionarii care primesc pensia la domiciliu
V.1) Data atribuirii contractului 02.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Compania Nationala Posta Romana S.A.
Adresa postala: B-dul Dacia nr. 140, sector 2 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Tel. 0212007303, Fax: 0212007470
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 407900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 407900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia Comerciala a Tribunalului Bucuresti
Adresa postala: str. Unirii nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 24083600, Fax: +40 214083700
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
U.M. 0929 BUCURESTI
Adresa postala: Str. Franceza 48-50, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030105, Romania, Tel. +40 213037871, Fax: +40 213134388
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.07.2012 13:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer