Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achitarea lunara a pensiilor si a altor drepturi pentru pensionarii care primesc pensia la domiciliu si transmiterea taloanelor de pensie la domiciliu pentru pensionarii din Serviciul Roman de Informatii pentru anul 2014


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
755.100 RON

Castigatorul Licitatiei: COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
Anunt de atribuire numarul 143869/28.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UM 0929 Bucuresti
Adresa postala: str.Franceza nr.48-50 Bucuresti sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030105, Romania, Punct(e) de contact: Ana Maria Mihalcea, Tel. +40 213037851, Email: [email protected], Fax: +40 213134388
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achitarea lunara a pensiilor si a altor drepturi pentru pensionarii care primesc pensia la domiciliu si transmiterea taloanelor de pensie la domiciliu pentru pensionarii din Serviciul Roman de Informatiipentru anul 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
4 - Transport de corespondenta pe uscat si aerian
Locul principal de prestare: Romania
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achitarea lunara a pensiilor si a altor drepturi pentru pensionarii care primesc pensia la domiciliu si transmiterea taloanelor de pensie la domiciliu pentru pensionarii din Serviciul Roman de Informatii pentru anul 2014
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60160000-7 - Transport postal rutier (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
755, 100RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 01 Denumirea: Contract de servicii
V.1) Data atribuirii contractului 06.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
Adresa postala: B-dul Dacia, nr.140, Parter, Et.3-11, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Tel. +40 21/2007419, Email: [email protected], Fax: +40 21/2007411, Adresa internet (URL): www.posta-romana.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 755100.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 755100.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: Str. Independentei nr. 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
U.M. 0929 Bucuresti
Adresa postala: Str. Franceza nr.48-50, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030105, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2014 12:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer