Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizi?ie echipamente in cadrul proiectului ? Bursa de cereale in ora?ul Corabia, jude?ul Olt ?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
34.820 RON

Castigatorul Licitatiei: PROMODA INTERNATIONAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140730/03.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135185
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN OLT
Adresa postala: B.dul A.I. CUZA nr. 14, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Punct(e) de contact: Ovidiu Gerard Oanca, Tel. +40 249431080, Email: [email protected], Fax: +402 49431122, Adresa internet (URL): www.cjolt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizi?ie echipamente in cadrulproiectului ? Bursa de cereale in ora?ul Corabia, jude?ul Olt ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Consiliul Judetean Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop achizitia de echipamente in cadrul proiectului ? Bursa de cereale in ora?ul Corabia, jude?ul Olt ? conform caietului de sarcini si specificatiilor tehnice atasate.Lotul 1- echipamente IT si aplicatii informaticeLotul 2- mobilierLotul 3- echipamente de laborator
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48219300-9 - Pachete software de administrare (Rev.2)
30213300-8-Computer de birou (Rev.2)
30232000-4-Echipament periferic (Rev.2)
38000000-5-Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)
39100000-3-Mobilier (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
34, 820RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S228-375456din23.11.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16 Denumirea: Furnizare echipamente"Bursa de cereale oras Corabia, judetul Olt" - lot 2 mobilier
V.1) Data atribuirii contractului 28.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROMODA INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: B-DUL. MIRCEA VODA NR. 43 BL. M32 AP. 8 , ET.2, SECT. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030664, Romania, Tel. 0314017414, Email: [email protected], Fax: 0314256037
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 59028.25 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34820.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL2007-2013Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional ?i local, Domeniul major de interventie 4.1. -Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importan?a regionala ?i locala;
VI.2) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor cu preturi egale.In cazul in care in urma evaluarii se constata existenta a cel putin 2 oferte cu pret egal, care se claseaza pe primul loc, se va proceda la solicitarea unei noi oferte financiare catre respectivii ofertantii. Ofertele vor fi prezentate sigilate, in plic inchis, la sediul Autoritatii contractante in termenul precizat in solicitare. In cazul in care ofertele financiare retransmise contin preturi egale, se va solicita transmiterea unei noi oferte financiare in vederea departajarii ofertelor depuse, care au intrunit preturi egale.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic-contencios ? Consiliul Judetean Olt
Adresa postala: b-dul. A.I. CUZA nr. 14, Slatina, jud.Olt, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Tel. +40 249431080, Email: [email protected], Fax: +40 249431122, Adresa internet (URL): www.cjolt.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.04.2013 10:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer